Mantis Bug Tracker


Soru Detaylarını Görüntüle Cevaplara Git ] Yazdır ]
Soru NumarasıProjeKategoriDurumu GörüntüleSoruluş ZamanıSon Güncelleme
0097246E-FATURA[Tüm Projeler] GenelHerkese Açık2021-08-11 15:372021-08-24 17:33
BildirenTaxsenior34 
DurumcevaplanmışÇözümcevaplandı 
Konu0097246: E-Belge İptal Portalı Üzerinden Reddedilen Fatura Hakkında
SoruBilindiği üzere 526 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle, 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine "V.10. e-Belgelere İlişkin İptal/İtiraz, İhbar ve İhtarların Bildirilmesi" başlıklı bölüm eklenmiş olup, söz konusu bölüm uyarınca, 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ kapsamında düzenlenen e-Belgelere ilişkin olarak 6102 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak KEP sistemi ile yapılan ihbar veya ihtarlar ile e-Belge iptal işlemlerinin 1/5/2021 tarihinden itibaren, ebelge.gib.gov.tr adresinde yayınlanacak kılavuzda belirtilen usul, esas ve süreler içinde, elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemine bildirilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Satıcı tarafından düzenlenen temel e-fatura, 8 gün içerisinde tarafımızca e-belge iptal portalı üzerinden reddedilmiştir. Ancak satıcı, red talebini süresi içerisinde onaylamamıştır. Bu faturanın harici yöntemler(KEP ve Noter aracılığı) dışında sadece yeni yayınlanan kılavuza istianden e-belge portalı üzerinden reddedilmesi faturanın iptal olması için yeterli midir?
EtiketlerHiçbir etiketi yok.
ÖNEMLİ UYARIBu forum sitesinde yazılanlar özelge niteliği taşımamaktadır,sadece mükelleflerimize yardımcı olma amaçlıdır.Verilen cevaplar sistemde yapılan güncellemelerle birlikte değişebilmektedir.Cevaplanma tarihine bakınız,daha güncel bir cevap verilmiş olabilir.
Eklenen Dosyalar

- İlişkiler

-  Cevap
(0159430)
Gelir İdaresi Başkanlığı
2021-08-24 17:33

iptal taleplerinde 8 gün kısıtı vardır. 8 gün içinde iptal talebinde bulunduysanız karşı tarafın da bu süre dolmadan onay vermesi gerekir. vermemesi halinde iptal talebi kabul edilmemiş sayılır. eğer taraflar mutabıksa 8 gün dolsa bile alıcı harici yollarla itiraz edebilir. bu itiraz üzerine fatura tarihini izleyen 20. günü akşamına kadar alıcı yada satıcı tarafından itiraz talebi oluşturulması ve aynı süre içinde bu talebe onay verilmesi halinde ba bs formlarına bu fatura yansımayacaktır.


Powered by Mantis Bugtracker