Mantis Bug Tracker


Soru Detaylarını Görüntüle Cevaplara Git ] Yazdır ]
Soru NumarasıProjeKategoriDurumu GörüntüleSoruluş ZamanıSon Güncelleme
0091811E-DEFTERe-Defter DiğerHerkese Açık2020-12-01 13:552020-12-02 14:44
Bildirenselcuk.kostekli 
DurumcevaplanmışÇözümcevaplandı 
Konu0091811: e-defter saklama entegratör yada Başkanlığın bilgi işlem sistemi
SoruMerhaba,
09.10.2020 tarihinde http://edefter.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-Defter_Saklama_Kullanici_Kilavuzu.pdf [^] adresinde yayınlanan e-defter E-DEFTER SAKLAMA KULLANICI KILAVUZU nda yer verilen 19/10/2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:3)’in
“4.4. e-Defter Dosyaları, Berat Dosyaları ve Muhasebe Fişlerinin Muhafaza ve İbrazı” başlıklı bölümünün 4.4.1. maddesinin (e) fıkrasına istinaden oluşturmuş olduğumuz e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bilgi işlem sistemlerinde ayrıca saklanması zorunlu mudur yoksa http://edefter.gov.tr/edefteruyumluyazilimlar.html [^] adresinde yayınlanmış olan yazılım Üreticilerinin sistemlerinde saklamamız yeterli midir?
EtiketlerHiçbir etiketi yok.
ÖNEMLİ UYARIBu forum sitesinde yazılanlar özelge niteliği taşımamaktadır,sadece mükelleflerimize yardımcı olma amaçlıdır.Verilen cevaplar sistemde yapılan güncellemelerle birlikte değişebilmektedir.Cevaplanma tarihine bakınız,daha güncel bir cevap verilmiş olabilir.
Eklenen Dosyalar

- İlişkiler

-  Cevap
(0150351)
Gelir İdaresi Başkanlığı
2020-12-02 09:48
güncelleme tarihi: 2020-12-02 14:44

Merhaba,
http://edefter.gov.tr/edefteruyumluyazilimlar.html [^] [^] adresinde yayınlanmış olan yazılım Üreticileri mükelleflere sadece edefter/berat oluşturma ve yükleme yetkileri verilmesi için ilan edildiğini bilindiğinden bahisle yine tebliğde açık bir şekilde saklama hizmeti verebilecek özel entegratörlerin şartları sağlamaları halinde ayrıca ilan edileceği belirtilmiş iken ilgili firmaların saklama hizmeti veremeyeceği sonucuna varılmaktadır.
Belirtilen şartları sağlayıp saklama hizmeti verebilecek firma mevcut olmadığından e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının SADECE Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bilgi işlem sistemlerinde saklanması zorunludur.

(0150364)
selcuk.kostekli
2020-12-02 12:18

merhaba,
bu konuyu görüntülenebilmesi açısından herkese açık hale getirebilir misiniz?


Powered by Mantis Bugtracker