Mantis Bug Tracker


Soru Detaylarını Görüntüle Cevaplara Git ] Yazdır ]
Soru NumarasıProjeKategoriDurumu GörüntüleSoruluş ZamanıSon Güncelleme
0076501OKC[Tüm Projeler] GenelHerkese Açık2019-07-29 10:452019-08-05 09:19
BildirenEmekspor 
DurumcevaplanmışÇözümcevaplandı 
Konu0076501: YENİ NESİL ÖKC KULLANMA ZORUNDA OLMAMAK
SoruFirmamız 2016 yılı öncesi kurulmuş olup tüm satışlarımızı e-fatura ve e-arşiv üzerinden yapmaktadır. Ayrıca 483 Sıra nolu tebliğde bulunan gayrisafi iş hasılatı, bilanço aktif toplamı ve bilanço özsermaya veya özkaynak toplamları belirtilen tutarı aşmaktadır. Ancak firmamıza kayıtlı 12 ÖKC bulunuyor, bunun dışında tüm satışlarımız elektronik fatura olduğundan tüm belgeleri düzenlemek için bilgisayar sistemi kullanmaktayız.
Soru ? Tebliğde belirtilen "20’den fazla ödeme kaydedici cihaza veya fatura vb. belgeleri düzenlemede kullanılan bilgisayar sistemine sahip olan mükelleflerin"
veya kısmından sonra belgeleri düzenlemede kullanılan sistem adeti de 20 mi olması gerekiyor. Bu ne demektir yorumlayamıyoruz. Sonuç olarak biz bu şartlar altında ÖKC kullanmamayı tercih edebilir miyiz?
Ek Bilgi30.09.2017 gün ve 30196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 483 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği 6 ncı Maddesi ile Mecburiyet Dışında Bırakılanlar

Perakende Satışlar Dahil Tüm satışlarında e-Fatura ve/veya e-Arşiv Fatura düzenleyen mükellefler

YN ÖKC kullanma mecburiyeti bulunan mükelleflerden; 2016 veya müteakip yıllar satış veya gayrisafi iş hasılatı 10 milyon TL’yi, bilanço aktif toplamı 10 milyon TL’yi, bilanço öz sermaye veya öz kaynak toplamı 1 milyon TL’yi aşması koşullarından en az ikisini sağlayan ve 20’den fazla ödeme kaydedici cihaza veya fatura vb. belgeleri düzenlemede kullanılan bilgisayar sistemine sahip olan mükelleflerin, 397 sayılı ve 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde belirtilen e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına, 13/12/2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde belirtilen e-Defter uygulamasına dahil olmaları ve perakende mal satışları ve hizmet ifaları dahil tüm satışlarında elektronik ortamda e-Fatura ve/veya e-Arşiv Faturası düzenlemeyi tercih ettiğini bağlı olduğu vergi dairesine teşvik edici belgelerle birlikte yazılı olarak bildirmeleri halinde, perakende mal satışları ile hizmet ifalarının belgelendirilmesinde ÖKC kullanma mecburiyeti, bildirimin vergi dairesi kayıtlarına girdiği tarihten itibaren bulunmamaktadır.
EtiketlerHiçbir etiketi yok.
Eklenen Dosyalar

- İlişkiler

-  Cevap
(0129987)
Gelir İdaresi Başkanlığı
2019-08-01 14:22

Sayın ilgili,

YN ÖKC kullanma mecburiyeti bulunan mükelleflerden; 2016 yılı veya müteakip yıllar:

a) Satış veya gayrisafi iş hasılatı 10 milyon TL’yi,
b) Bilanço aktif toplamı 10 milyon TL’yi,
c) Bilanço öz sermaye veya öz kaynak toplamı 1 milyon TL’yi aşması

yukarıda sayılan a,b,c koşullarından " en az ikisini " sağlayan, ve 20’den fazla ödeme kaydedici cihaza veya fatura vb. belgeleri düzenlemede kullanılan bilgisayar sistemine sahip olan mükelleflerin,

* e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter uygulamalarına dahil olmaları,
* Perakende satışlar dahil tüm satışlara e-Fatura ve/veya e-Arşiv fatura verilmeyi tercih etmeleri ve buna uymaları,
* Bu durumlarını vergi dairesine tevsik etmeleri ve bildirmeleri,

* e-Arşiv Faturaların bir örneğinin belgenin oluşturulmasını müteakiben; gizliliği, bütünlüğü ve değişmezliği garanti edilerek ve GİB’in erişimine ve sorgulamasına açık olacak şekilde GİB’den e-Fatura saklama hizmeti verme izni bulunan kurumlarda muhafaza edilmesinin sağlamaları, halinde bağlı olduğu vergi dairesine dilekçe ile başvurmaları halinde (bildirimin vergi dairesi kayıtlarına girdiği tarihten itibaren) perakende mal ve hizmet satışlarında YN ÖKC kullanım mecburiyetleri bulunmamaktadır. (https://ynokc.gib.gov.tr/UploadedFiles/Files/yn_okc_sss_pdf.pdf [^])


Muafiyet koşullarını açıklayan yukarıdaki açıklamalardan tereddüte düştüğünüz bölüm ile ilgili olarak; 20'den fazla ÖKC veya fatura vb. belgeleri düzenlemede kullanılan bilgisayar sistemine sahip olmanızdan kasıt, ÖKC ve fatura vb. belgeleri düzenlemede kullanılan bilgisayar sistemlerinizin birlikte toplamının 20’den fazla olması yeterlidir.

Örneğin: 12 Adet ÖKC ve 9 Adet bilgisayar sistemine sahip iseniz bunların toplamı 21 olduğundan ve diğer şartlarıda sağlamanız halinde tebliğe göre muafiyetten yararlanabileceksiniz.


Konuya ilişkin olarak https://www.gib.gov.tr/node/124525 [^] adresindeki, 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 6. Maddesi uyarınca ÖKC Kullanma Mecburiyetinden Muaf Olmak İsteyen Mükelleflere İlişkin Duyuruyu inceleyebilir, başvuru yapabilmek için hazırlanan dilekçe örneklerini kullanabilirsiniz.


Powered by Mantis Bugtracker