Mantis Bug Tracker


Soru Detaylarını Görüntüle Cevaplara Git ] Yazdır ]
Soru NumarasıProjeKategoriDurumu GörüntüleSoruluş ZamanıSon Güncelleme
0068367OKC[Tüm Projeler] GenelHerkese Açık2018-09-10 11:012018-09-18 11:22
Bildirensena 
DurumcevaplanmışÇözümcevaplandı 
Konu0068367: ÖKC de kullanılacak yöntemler konusunda earşiv ft
Sorusayın yetkili
ökc için kullanılacak 3 yöntem bulunuyor.
a) ÖKC TSM Merkezleri üzerinden,
b) Başkanlıktan e-Arşiv hizmetleri konusunda izin alan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla e-Arşiv uygulaması üzerinden bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen “Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu”ndaki esaslara göre,
c)Başkanlık tarafından internet vergi dairesi üzerinden oluşturulan elektronik bildirim portalleri üzerinden.

1)bu yöntemlerden özel entegratör yöntemini seçenlerde earşiv hesabı açılacağından artık kağıt olarak kesilmesi gereken(eafatura mükellefi olmayanlara) faturalarını earşiv olarak mı kesecekler?
2) gelir idaresinin sistemini kullanacak firmalar içinde aynı durum söz konusu mu. onlarda yine efatura mükellefi olmayanlara earşiv ft göndermeye mi başlayacak
EtiketlerHiçbir etiketi yok.
Eklenen Dosyalar

- İlişkiler

-  Cevap
(0115692)
Gelir İdaresi Başkanlığı
2018-09-11 16:48
güncelleme tarihi: 2018-09-11 16:53

Sayın ilgili, sorularınızın cevabı aşağıdadır.

1)bu yöntemlerden özel entegratör yöntemini seçenlerde earşiv hesabı açılacağından artık kağıt olarak kesilmesi gereken(eafatura mükellefi olmayanlara) faturalarını earşiv olarak mı kesecekler?

   1-Bilindiği üzere ÖKC Mali Rapor Bildirim Kılavuzunun “5 ÖKC Mali Raporu Bildiriminde Dikkat Edilecek Diğer Hususlar bölümünün “5.1. bendinde :” Bildirim Yöntemine İlişkin Olarak, 433 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerden, 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin (489 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile güncellenen hali) 4 üncü maddesinin (b) bendinde belirtilen yöntem ile ÖKC Mali Raporunu elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) bilgi sistemlerine bildirmeyi tercih edecekler, söz konusu imkandan yalnızca Özel Entegratörlerin bilgi işlem sistemi aracılığı ile yararlanabilirler.” İfadesine yer verilmiştir.

Bu açıklama ışığında, ÖKC mali rapor bildirimini özel entegratör aracılığı ile yapmak isteyen mükelleflerin söz konusu imkandan yararlanmak için ayrıca e-Arşiv uygulamasına dahil olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu nedenle e-Arşiv uygulamasına geçmeniz gerekmediğinden, e-Arşiv Fatura düzenleme zorunluluğunuz da bulunmamakta olup, mevcutta olduğu gibi matbu fatura belgesi düzenlemeye devam edebilirsiniz.

2) gelir idaresinin sistemini kullanacak firmalar içinde aynı durum söz konusu mu. onlarda yine efatura mükellefi olmayanlara earşiv ft göndermeye mi başlayacak

      2-Gelir İdaresi Başkanlığınca sunulacak internet portalleri üzerinden ÖKC günlük satışlarını bildirecek mükelleflerin e-Arşiv Fatura ya da e-Fatura uygulamalarına dahil olmaları gerekmemektedir. Bu nedenle e-Arşiv uygulamasına geçmeniz gerekmediğinden, e-Arşiv Fatura düzenleme zorunluluğunuz da bulunmamakta olup, mevcutta olduğu gibi matbu fatura belgesi düzenlemeye devam edebilirsiniz.

(0115709)
sena
2018-09-12 11:59

konuyla ilgili cevabınızı rica ederim


Powered by Mantis Bugtracker