Mantis Bug Tracker


Soru Detaylarını Görüntüle Cevaplara Git ] Yazdır ]
Soru NumarasıProjeKategoriDurumu GörüntüleSoruluş ZamanıSon Güncelleme
0067016OKC[Tüm Projeler] GenelHerkese Açık2018-06-13 14:102018-06-13 17:15
Bildirencan3006 
DurumcevaplanmışÇözümcevaplandı 
Konu0067016: GİB’e Elektronik ortamda bildirilmiş olan ÖKC Mali bilgilerinde daha sonradan düzeltme yapılabilir mi?
SoruGİB’e Elektronik ortamda bildirilmiş olan ÖKC Mali bilgilerinde daha sonradan
düzeltme yapılabilir mi?
EtiketlerHiçbir etiketi yok.
Eklenen Dosyalar

- İlişkiler

-  Cevap
(0113188)
Gelir İdaresi Başkanlığı
2018-06-13 17:14

483 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin “Sorumluluk ve cezai müeyyide” başlıklı 13 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrasında belirtildiği üzere perakende mal satışları ve hizmet ifalarına ilişkin olarak ÖKC’lerden düzenlenen ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait elektronik ortamda hazırlanıp belirtilen yöntemlerden biri ile GİB’e iletilme zorunluluğu getirilen mükellefler, mali raporların içeriğinde yer verdikleri mali bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar.

Bildirimi yapılmış bir döneme ilişkin bilgilerin sehven hatalı olarak bildirildiğinin mükellefler tarafından değerlendirilmesi halinde, mezkur 483 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde öngörülen cezai sorumluluk saklı kalmak koşuluyla, bildirimi yapılan ilk raporda (e-Arşiv Özel Entegratörleri ile ÖKC TSM Merkezleri tarafından yapılmış mali bildirimlere ait ÖKC MALİ RAPORU’dur.) bildirilen ilgili ÖKC’ye ait bilgi GİB sistemlerinde “iptal” işlemine tabi tutulması açısında İPTAL niteliğinde bir bildirime konu edilmesi ve yeni doğru bilginin ise ayrı bir ÖKC MALİ RAPORU yeniden GİB’e iletilmesinin sağlanması mümkün bulunmaktadır.


Powered by Mantis Bugtracker