Mantis Bug Tracker


Soru Detaylarını Görüntüle Cevaplara Git ] Yazdır ]
Soru NumarasıProjeKategoriDurumu GörüntüleSoruluş ZamanıSon Güncelleme
0067008OKC[Tüm Projeler] GenelHerkese Açık2018-06-13 14:102018-09-13 12:23
Bildirencan3006 
DurumcevaplanmışÇözümcevaplandı 
Konu0067008: Tercih bildiriminde kimler bulunmak zorundadır?
SoruTercih bildiriminde kimler bulunmak zorundadır?
EtiketlerHiçbir etiketi yok.
Eklenen Dosyalar

- İlişkiler

-  Cevap
(0113165)
Gelir İdaresi Başkanlığı
2018-06-13 15:00

Faaliyetlerinde Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC-Yazarkasa) kullanmakta olan mükellefler hangi yöntemle Gelir İdaresi Başkanlığına ÖKC Mali Rapor bilgisini (söz konusu bilgi sadece ÖKC’den bir AYLIK dönem içinde gerçekleştirilen satışların toplam tutarı ile hesaplanan KDV toplam tutarı bilgisidir) bildireceklerini elektronik ortamda GİB'e iletmek üzere Tercih Ekranına girerek yöntem tercihi bildirimlerini gerçekleştirmek zorundadır.

Faaliyetlerinde ÖKC kullanmayan mükelleflerin tercih bildiriminde bulunma zorunluluğu bulunmamaktadır.
(0115750)
Gelir İdaresi Başkanlığı
2018-09-13 12:22
güncelleme tarihi: 2018-09-13 12:23

Mükellef Grupları itibariyle, Tercih Bildiriminde dikkate alınacak hususlar
Aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:

BASİT USULDEKİLER:
1.1.2018’den beri Basit Usul mükellefleri
Defter Beyan Sisteminde (DBS) kayıtlarını oluşturduklarından Tercih bildiriminde Bulunma ve GİB’e ÖKC’lerden gerçekleştirilen satışları
ayrıca ( DBS dışında) bildirme yükümlülükleri bulunmamaktadır.

İŞLETME HESABINDAKİLER:
1.1.2019’dan itibaren Defter Beyan Sisteminde (DBS) kayıtlarını oluşturacaklarından; EKİM, KASIM ve ARALIK 2018 aylarına ilişkin olarak;
GİB’e ESKİ NESİL ÖKC’lerden gerçekleştirilen satışlarını bildirmeleri gerektiğinden; Tercih Bildiriminde bulunarak hangi yöntemle GİB’e bilgi
göndereceklerinin seçimini yapacaklardır. 1.1.2019 tarihinden itibaren ise;
DBS’ye kayıt yapacaklarından; GİB’e ÖKC’lerden gerçekleştirilen
satışların bildirim yükümlüğü de sona erecektir.

BİLANÇO ESASINDAKİ MÜKELLEFLER:
EKiM 2018 ayından itibaren GiB’e ESKi NESiL ÖKC’lerden gerçekleştirilen satışlarını bildirmeleri gerektiğinden; Tercih Bildiriminde bulunarak
hangi yöntemle GĠB’e bilgi göndereceklerinin seçimini yapacaklardır.Tercih Bildirim Ekranı aracılığıyla, mükelleflerin üzerine kayıtlı gözüken ÖKC’ler listelenmekte olduğundan, tüm mükellef gruplarının ilgili ekranda listelenen ÖKC’leri kontrol etmesi, bir farklılık olması halinde YENi
NESiL ÖKC türleri için ilgili ÖKC firmasına, ESKi NESiL ÖKC türleri için ise bağlı olduğu vergi dairesine tevsik edici bilgi ve belgeleri ile müracaat ederek kayıtlarının düzeltilmesini talep etmeleri gerekmektedir.Powered by Mantis Bugtracker