Mantis Bug Tracker


Soru Detaylarını Görüntüle Cevaplara Git ] Yazdır ]
Soru NumarasıProjeKategoriDurumu GörüntüleSoruluş ZamanıSon Güncelleme
0049789E-FATURA[Tüm Projeler] GenelHerkese Açık2016-11-29 18:052019-12-23 14:36
BildirenSemra KIZAK 
DurumcevaplanmışÇözümcevaplandı 
Konu0049789: E-FATURA UYGULAMASI GÜMRÜK İŞLEMLERİ- KONSİNYE İHRACATLAR İÇİN E-FATURA
SoruKonsinye ihracatlarda 2 ayrı fatura kesiliyor. kılavuzdan anladığım ilk kesilen ve GÇB açılan fatura için e-fatura düzenlenecek ve kesin ihracat gerçekleştiğinde kestiğimiz (GÇB açılmayan) 2.fatura için e-fatura düzenlenmeyip kağıt fatura kesilecek. doğru mudur?
EtiketlerHiçbir etiketi yok.
ÖNEMLİ UYARIBu forum sitesinde yazılanlar özelge niteliği taşımamaktadır,sadece mükelleflerimize yardımcı olma amaçlıdır.Verilen cevaplar sistemde yapılan güncellemelerle birlikte değişebilmektedir.Cevaplanma tarihine bakınız,daha güncel bir cevap verilmiş olabilir.
Eklenen Dosyalar

- İlişkiler

-  Cevap
(0084486)
Gelir İdaresi Başkanlığı
2016-12-01 14:05
güncelleme tarihi: 2019-04-30 13:46

Gümrük ve GİB mevzuat birimlerinden alınan görüşlere göre aşağıdaki açıklamalar dikkate alınmalıdır;

Vergi Usul Kanunu uygulamasında; konsinyatör ile konsinyi arasında yapılan yazılı bir sözleşme ile konsinyasyon suretiyle satılacağı belirlenen konsinye malın satılması halinde, bu satış işlemine ait belgenin, malı satan
konsinyi tarafından gerçek satış bedeli üzerinden malın alıcısına düzenlenmesi, konsinyatörün de konsinyinin sattığı mallara ilişkin fatura düzenleme süresi olan 7 günlük periyotlar halinde kendi sattığı bedel üzerinden konsinyiye fatura düzenlemesi gerekmektedir.

Dolayısıyla, konsinye olarak yurt dışına mal gönderilmesinde, söz konusu malların ihracatı (yurt dışına gönderilmesi) aşamasında konsinyatör tarafından fatura düzenlenmemesi, ancak konsinye malın konsinyi tarafından satılmasını müteakiben 7 gün içerisinde konsinyatör tarafından yurt dışındaki konsinyi adına fatura düzenlemesi icap etmektedir.

konsinyatörün konsinyiye yaptığı teslimin emaneten yapılan bir mal
teslimi olduğu ve ekinde geçici ihracat beyannamesi açıldığı ancak konsinye malın konsinyi tarafından satılmasını müteakiben 7 gün içerisinde konsinyatör tarafından yurt dışındaki konsinyi adına fatura düzenlemesi durumunda bu faturanın kesin satışa ilişkin fatura olması ve geçici ihracatla başlayan sürecin kesin ihracata dönüşmesi nedeniyle ekinde yeni bir gümrük beyannamesi açılması gerekiyorsa bu beyanname ekindeki faturanın ihracat e-Fatura olarak düzenlenmesi gerekecektir. ekte gçb olmayacaksa bu fatura e-arşiv olarak düzenlenecektir. Bu durumda profil tipi Temel/Ticari, fatura tipi İstisna seçilerek kesilebilecektir.

Dolayısıyla ilk fatura emaneten teslim olarak kabul edildiğinden ve gerçek bir satış olmadığından fatura olarak kabul edilmeyeceği için kağıt ortamında düzenlenecektir.Powered by Mantis Bugtracker