Mantis Bug Tracker


Soru Detaylarını Görüntüle Cevaplara Git ] Yazdır ]
Soru NumarasıProjeKategoriDurumu GörüntüleSoruluş ZamanıSon Güncelleme
0034602E-ARSIVe-Arşiv MevzuatıHerkese Açık2016-01-06 10:302016-01-18 17:39
BildirenSULEYMANPEKCAN 
DurumcevaplanmışÇözümcevaplandı 
Konu0034602: E-ARŞİV GEÇİŞ HK.
SoruŞirket unvanımız xxx A.Ş. özel hesap dönemine tabi olup 01.05.-30.04 dönemidir.01.05.2013-30.04.2014 dönemi brüt satışımız 3.200.000 TL tutarındadır ve 01.05.2014-30.04.2015 döneminde brüt satışlarımız 9.200.00,00 TL’dir.her iki dönemde internet satışımız mevcuttur.Şirketimiz e-arşiv geçiş dönemi 01.01.2016 mıdır veya hesap dönemi başlangıcımız olan 01.05.2016 mı olacaktır.bu konuda acil yardımlarınızı rica ederiz.
Saygılarımızla ,
Etiketler"2015 yılı sonrası e-Arşiv zorunluluk şartlarını taşıyanlar.", 'özel hesap dönemine tabi olanlar'
ÖNEMLİ UYARI
Eklenen Dosyalar

- İlişkiler

-  Cevap
(0061841)
Gelir İdaresi Başkanlığı
2016-01-18 17:32
güncelleme tarihi: 2016-01-18 17:33

Merhaba;

01.05.2013-30.04.2014 dönemi brüt satış hasılatınız 2014 yılı geliri sayıldığından ve ilgili yıldaki brüt satış hasılatınız 5 milyonun altında olduğundan 01/01/2016 tarihi için e-Arşiv fatura kullanma mecburiyetiniz bulunmamaktadır.

01.05.2014-30.04.2015 dönemi brüt satış hasılatınız 2015 yılı geliri sayıldığından ve ilgili yıl brüt satış hasılatınız 5 milyon liranın üzerinde ve internet satışınız mevcut olduğundan e-Arşiv Fatura zorunluluğunuz bulunmaktadır.

464 Sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği '5. İnternet Satışı Nedeniyle e-Arşiv Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu Getirilenler' başlıklı maddesinde;

''Bilindiği üzere, 30/12/2013 tarih ve mükerrer 28867 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzerinde olan mükelleflere 1/1/2016 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmişti.

Bu defa, internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2015 ve müteakip hesap dönemlerinde brüt satışhasılatları 5 Milyon TL ve üzerinde olan mükelleflere e-Arşiv Uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir. Söz konusu mükellefler, 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ilgili hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başına kadar başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadırlar.

e-Arşiv Uygulamasına geçiş yapan mükellefler, 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan düzenlemeler uyarınca internetten yaptıkları satışlara ait e-arşiv faturalarını elektronik ortamda iletmek ve söz konusu faturalarda gösterilmesi istenen bilgilere yer vermek zorundadır.'' açıklamasına göre belirtilen tarihte e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmeniz gerekmektedir.

İyi günler...Powered by Mantis Bugtracker