Mantis Bug Tracker


Soru Detaylarını Görüntüle Cevaplara Git ] Yazdır ]
Soru NumarasıProjeKategoriDurumu GörüntüleSoruluş ZamanıSon Güncelleme
0000034E-FATURAe-Fatura TebliğleriHerkese Açık2013-12-06 16:552015-06-04 09:59
BildirenaaHAKAN AYTEKIN 
DurumcevaplanmışÇözümcevaplandı 
Konu0000034: Başvuru rakamının belirlenmesi
Sorue-Fatura uygulamasına başvuruda belirlenen yıllık brüt satış hasılatının hesaplanmasında gelir tablosunda bulunan “Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar” hesabı dikkate alınacak mı?
Etiketlerbaşvuru, brüt, gelir, hasılat, hesap, satış, yıllık
ÖNEMLİ UYARI
Eklenen Dosyalar

- İlişkiler

-  Cevap
(0000022)
Gelir İdaresi Başkanlığı
2013-12-06 16:57
güncelleme tarihi: 2013-12-22 17:07

e-Fatura uygulaması için yayınlanmış bulunan 421 Sıra No’ lu Genel Tebliğde 2011 takvim yılındaki gerekli hadlerin hesaplanmasında gelir tablosunda bulunan Brüt Satış Hasılatının dikkate alınacağı belirtilmiştir. Bu bağlamda gelir tablosunda bulunan diğer gelir kalemlerinin bu hesaplamada dikkate alınmasına gerek yoktur.


Bu forum sitesinde yazılanlar özelge niteliği taşımamakta olup sadece mükelleflerimize yardımcı olma amaçlıdır.Powered by Mantis Bugtracker