Mantis Bug Tracker


Soru Detaylarını Görüntüle Cevaplara Git ] Yazdır ]
Soru NumarasıProjeKategoriDurumu GörüntüleSoruluş ZamanıSon Güncelleme
0030695E-FATURAe-Fatura TebliğleriHerkese Açık2015-12-07 02:172015-12-09 10:45
Bildirenkadiradinisever 
DurumcevaplanmışÇözümcevaplandı 
Konu0030695: 421 nolu Tebliğin 5.4 bölümünde düzenleme
SoruMerhaba,421 nolu Tebliğin 5.4 bölümünde düzenlemede E-fatura mükelleflerin kâğıt fatura kesemezler. Kestikleri kâğıt faturalar, hiç kesilmemiş sayılır olarak anlaşılmıştır. Düzeltme yayınlanmış aslında kesilebilir fakat yıllık 66 tl mi yoksa evrak başına mı ? Cezası var.
EtiketlerHiçbir etiketi yok.
ÖNEMLİ UYARIBu forum sitesinde yazılanlar özelge niteliği taşımamaktadır,sadece mükelleflerimize yardımcı olma amaçlıdır.Verilen cevaplar sistemde yapılan güncellemelerle birlikte değişebilmektedir.Cevaplanma tarihine bakınız,daha güncel bir cevap verilmiş olabilir.
Eklenen Dosyalar

- İlişkiler

-  Cevap
(0053274)
Gelir İdaresi Başkanlığı
2015-12-09 10:44

447 no.lu VUK Genel Tebliği ile 397 no.lu tebliğde değişilikler getirilmiş olup bunlardan biri de aşaıdaki şekildedir;

"Elektronik fatura uygulamasına dâhil olan mükelleflerin elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükelleflere düzenleyecekleri faturaların elektronik fatura olması zorunludur. Bu zorunluluğa uymayan mükellefler hakkında Vergi Usul Kanununda öngörülen cezai hükümler uygulanacaktır."

Buna göre 397'nin ilk halinde yer alan kağıt fatura kesilmemesi ve kesilmesi halinde hiç kesilmemiş sayılacağı şeklindeki ifade çıkarılmış olup efatura kesmesi gerekirken kağıt fatura kesenler hakkında vergi usul kanununun ceza hükümleri uygulanacaktır.

Bu doğrultuda uygulanacak cezai yaptırım konusunda ilgili mevzuat birimlerinden alınan görüşe göre e-faturayı düzenlemek ve almak zorunda olanlara VUK 353/1 md. uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerekmektedir.

Daha ayrıntılı bilgi almak için ilgili mevzuat şubesinden bilgi alınmalıdır.


Powered by Mantis Bugtracker