Mantis Bug Tracker


Soru Detaylarını Görüntüle Cevaplara Git ] Yazdır ]
Soru NumarasıProjeKategoriDurumu GörüntüleSoruluş ZamanıSon Güncelleme
0029623E-ARSIVe-Arşiv MevzuatıHerkese Açık2015-11-23 12:022015-11-26 13:05
Bildirenyaseminkocaoglu 
DurumcevaplanmışÇözümcevaplandı 
Konu0029623: E-arşiv faturalarının Kağıt çıktılarının müşteriye verilirken üzerinde ıslak imza olması gerekli midir?
SoruMerhaba;
Tebliğde yer alan aşağıdaki maddeye istinaden elektronik ortamda oluşturulan faturanın müşteriye kağıt olarak çıktısı verilirken satıcı veya yetkilisinin ıslak imzası ile mi verilmesi gereklidir? Islak imza yerine faturanın hazır imzalı olarak fatura üzerine jpeg vs gibi yollarla eklenmiş haliyle verilebilir mi?
Konu hakkında bilgilendirmelerinizi rica ederiz.
Teşekkürler

Vergi mükellefi olmayanlara yapılan satışlarda fatura, malın teslimi ya da hizmetin ifası anında elektronik ortamda iletiliyorsa müşteriye bu faturanın kâğıt çıktısı verilir. Bu durumda çıktının satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması zorunludur. Bu imkândan yararlanabilmek için faturanın malın teslimi anında düzenlenmesi zorunludur.
EtiketlerHiçbir etiketi yok.
ÖNEMLİ UYARI
Eklenen Dosyalar

- İlişkiler

-  Cevap
(0050904)
Gelir İdaresi Başkanlığı
2015-11-23 12:07

Merhaba;

433 seri numaralı VUK Genel Tebliği, Belgelerin Alıcılarına Teslimi başlıklı maddesinde; ''Vergi Usul Kanununun faturanın nizamına ilişkin hükümlerine göre faturaların baş tarafında iş sahibinin veya namına imzaya mezun olanların imzasının bulunması mecburidir.
Bu hükme göre, vergi uygulamaları bakımından faturada imzanın bulunması zorunlu olmakla beraber, faturanın şekil ve nizamına ilişkin esaslara riayet edilmek şartıyla, düzenleme tarihinde imzaya yetkili olanın imzasının notere tasdik ettirilip basım sırasında fatura üzerine yazdırılmak suretiyle faturanın (hazır imzalı olarak) kullanılabilmesi mümkündür.'' ifadesiyle e-arşiv faturalarda hazır imza kullanılabileceği belirtilmiştir.

İyi günler...


Powered by Mantis Bugtracker