Mantis Bug Tracker


Soru Detaylarını Görüntüle Cevaplara Git ] Yazdır ]
Soru NumarasıProjeKategoriDurumu GörüntüleSoruluş ZamanıSon Güncelleme
0028822E-ARSIV(Kategori Yok)Herkese Açık2015-11-10 16:222015-11-16 11:12
Bildirenkenan ince 
DurumcevaplanmışÇözümcevaplandı 
Konu0028822: e fatura geçiş şartları
Soru2014 yılı cirosuna göre e fatura geçmesi gereken bir firmam 2015 yılında tam bölünme yoluyla iki yeni firma kurularak tam bölünme yoluyla 2 yeni firmaya dönüştü.Bu yeni kurduğumuz 2 firma böldüğümüz firmadan dolayı 2016 yılında e fatura uygulamasına geçecekler. Fakat böldüğümüz firma ayrıca 2014 yılında İnternet üzerin'dende satış yapıyordu. Bu yeni kurmuş olduğumuz firmaların bir tanesi İnternet üzerinden satış yapmaya devam ediyor. Bu nedenle bu firma firma 2016 yılında e arşiv faturaya geçmek zorunda. Fakat 2 ci firmanın ne İnternet sitesi var nede İnternet üzerinden satış yapıyor bu firmada 2016 yılında e arşiv faturaya geçmek zorundamı.
EtiketlerHiçbir etiketi yok.
ÖNEMLİ UYARI
Eklenen Dosyalar

- İlişkiler

-  Cevap
(0050040)
Gelir İdaresi Başkanlığı
2015-11-16 11:11

Merhaba;

454 seri numaralı V.U.K. Genel Tebliği kapsamında elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirilen mükellefler; tam bölünme, birleşme (devralma şeklinde birleşme ve yeni kuruluş şeklinde birleşme) veya tür (nev'i) değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan veya birleşilen tüzel kişi mükellefler ile tam bölünme veya tür (nev'i) değişikliği sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler de e-Fatura uygulamasına geçmek ve elektronik defter tutmak zorundadır. Bu durumda uygulamalara geçme süresi hiçbir koşulda işlemin ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ayı geçemez. Dolayısıyla bölünme sonrasında kurulan şirketlerinizin ikisininde e-arşiv faturaya geçmesi gerekmektedir.

İyi günler...


Powered by Mantis Bugtracker