Mantis Bug Tracker


Soru Detaylarını Görüntüle Cevaplara Git ] Yazdır ]
Soru NumarasıProjeKategoriDurumu GörüntüleSoruluş ZamanıSon Güncelleme
0028188E-ARSIV(Kategori Yok)Herkese Açık2015-10-31 20:582015-11-26 13:07
BildirenSelim Koroglu 
DurumcevaplanmışÇözümcevaplandı 
Konu0028188: Muhtelif müşteriler adına düzenlenen sevk irsaliyelerinde e-Arşiv Fatura düzeninin nasıl olacağı.
SoruMerhaba,

İnternet üzerinden mal satışı yapmakta ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satışımızın tutarı 5 milyon liranın üzerinde olması nedeniyle 1/1/2016 tarihinden itibaren e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundayız.

173 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin C/1-a bölümünde belirtildiği şekilde; Alıcıların kimler olduğu ve ne miktarda mal alacakları belli olmayan ve alıcılara iş yerlerinde teslim edilmek üzere, kendi nakil aracımız ile mal göndermekte, nakil vasıtasına yüklenen tüm mallar için tek bir sevk irsaliyesi düzenlemekte ve düzenlenen sevk irsaliyesinin müşterinin adı ve adresi bölümüne “Muhtelif Müşteriler” ibaresi ile nakil vasıtasının plaka numarası ve sürücünün (satışa yetkili kişinin) adını yazmakta alıcıların talep ettiği miktarda teslim edilen malların faturalarını malın teslimi anında düzenlemekteyiz. Ayrıca, her satış için sevk irsaliyesi düzenlemeyerek, faturaya iş yerinde teslim edildiğine ilişkin şerh vererek satış yapmaktayız.

1/1/2016 tarihinden itibaren, yukarıda bahsedilen "Muhtelif Müşteriler" ibaresi ile düzenlediğimiz toplu irsaliyeler için her bir alıcıya malın teslimi anında satışı yapılan malların teslimi anında fatura düzenlenmesi yerine her bir alıcı için malın teslimi anında yeni bir sevk irsaliyesi veya Yeni Nesil Ödeme Kaydedici cihaz bilgi fişi düzenlenmesi ve teslim edilen mallara ilişkin e-Arşiv faturanın azami yedi gün içinde düzenlenmesi mümkünmüdür.

Saygılarımla,
EtiketlerHiçbir etiketi yok.
ÖNEMLİ UYARI
Eklenen Dosyalar

- İlişkiler

-  Cevap
(0048360)
Gelir İdaresi Başkanlığı
2015-11-02 12:08
güncelleme tarihi: 2015-11-02 14:18

Merhaba;

433 sıra numaralı VUK Genel Tebliği;
14- Ödeme Kaydedici Cihaz Üzerinden Yapılan Satışlar;
'Ödeme kaydedici cihazlar üzerinden gerçekleştirilen ve e-fatura veya elektronik arşiv faturası ile belgelendirilen satışlarda, 3100 sayılı Kanun ve 426 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında yapılan düzenlemelere uygun olarak ödeme kaydedici cihazlardan (yeni nesil dâhil) düzenlenecek bilgi fişi, satış anında düzenlenmek ve satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanmak şartıyla irsaliye yerine geçer.'
E-arşiv faturada da kağıt faturalar gibi VUK ve diğer vergi kanunlarına tabi olup aynı hüküm ve süreler e-arşiv fatura için de geçerlidir.

İyi günler...Powered by Mantis Bugtracker