Mantis Bug Tracker


Soru Detaylarını Görüntüle Cevaplara Git ] Yazdır ]
Soru NumarasıProjeKategoriDurumu GörüntüleSoruluş ZamanıSon Güncelleme
0027617E-FATURAe-Fatura DiğerHerkese Açık2015-10-21 15:262022-07-05 17:17
Bildirenahmet111 
DurumcevaplanmışÇözümcevaplandı 
Konu0027617: GİB-Portali - Özel Matrah Bilgileri
SoruPortaldan E-fatura kesiyoruz. Güncellemeden sonra özel matrahlı fatura kesiyoruz. Özel matrahlı Bilgileri bölümünde Özel Matrah Nedeni:"806" olarak seçtik.
Özel Matrah bilgileri bölümündeki;
Özel Matrah:
Yüzde:
Vergi Tutarı:
bölümlerine ne yazacağız . Bu bölümleri boş geçtiğimizde fatura oluşturmuyor.
Etiketler"e arşiv" e belge" "makbuz kesemiyorum"
ÖNEMLİ UYARIBu forum sitesinde yazılanlar özelge niteliği taşımamaktadır,sadece mükelleflerimize yardımcı olma amaçlıdır.Verilen cevaplar sistemde yapılan güncellemelerle birlikte değişebilmektedir.Cevaplanma tarihine bakınız,daha güncel bir cevap verilmiş olabilir.
Eklenen Dosyalar

- İlişkiler

-  Cevap
(0047619)
Gelir İdaresi Başkanlığı
2015-10-23 11:29
güncelleme tarihi: 2021-03-12 18:18

Özel matrahlı faturalarda tutarın içinde vergi de olduğundan mal/hizmetin ne kadarının vergiye ait olduğunun anlaşılması için bu alanlar konulmuştur. Özel matrah ile ilgili olarak GİB Portalinden keseceğiniz faturadaki alanların açıklamaları şu şekildedir:

- Özel Matrah alanı: Vergi matrahınız nedir? Mal/hizmet tutarınız vergi dahil 100 TL olabilir. Bunun kaç TL'si vergi matrahıdır.
- Yüzde: İçindeki KDV yüzdesi nedir? Vergi matrahından % kaç oranında KDV alınmaktadır.
- Özel Matrah Nedeni: İlgili kalemin özel matrah nedeni listeden seçilir.
- Vergi tutarı: Tutar kısmının kaç TL'si vergidir?(KDV tutarı).

Portaldeki bu 4 alanın doldurulması gerekmektedir. Buna göre örneğin KDV dahil tutarınız 500 tl ise iç yüzde yöntemi kullanılarak bu tutarın içinde ne kadarının KDV olduğunu ve asıl KDV matrahının ne kadar olduğunu bulmalısınız. Bunun için aşağıdaki formülleri kullanabilirsiniz;

KDV Dahil tutardan KDV matrahının bulunması = KDV Dahil Fiyat/(1+KDV Yüzdesi)
KDV Dahil tutardan sadece KDV tutarını ayrıştırmak istiyorsanız = KDV Dahil Tutar * KDV Oranı/(100+KDV Oranı)

Örnek olarak KDV Dahil Tutarınız 500 TL ise
- KDV Matrahı = 500/(1+0,18) = 423.73 olacaktır.
- KDV Tutarı = 500*18/(100+18) = 76.27 olacaktır.

Buna göre bu alanları doldurarak faturanızı oluşturabilirsiniz. Ayrıca KDV Kanununda belirtilen hangi özel matrah tipine giriyorsa ona ait olan faturanın Not kısmında "KDV DAHİLDİR" bilgisi yer almalıdır.

Özel matrahla ilgili olarak ayrıca 27623 numaralı sorunun cevabına bakınız.

Diğer taraftan 7104 sayılı kanunun 6. maddesinin (f) bendinde yapılan düzenleme ile KDV 23/f maddesi eklenmiş ve 812 koduyla yeni bir özel matrah türü daha belirlenmiştir. mevzuat şubelerinden alınan bilgi doğrultusunda bu madde kapsamında düzenlenecek faturalarda gerçek satış fiyatı gösterilecek, kdv matrahı olarak alış bedeli düşülen miktar esas alınacak olup buna kdv oranı uygulanacaktır. Buna göre GİB Portalı üzerinde manuel olarak bu tip fatura düzenlenirken 812 kodu seçildiğinde KDV tutarı alanı serbest alan olarak ( elle müdahale edilebilir) gelecektir. kdv 0 geçilecek ve kdv tutarı alanına mevzuata uygun olarak hesaplanan KDV tutarı girilecek olup faturanın açıklama alanına aracın alış bedeli ve KDV Matrahı ayrıca belirtilecektir.

812 Kodlu bir fatura örneği verecek olursak ( araç binek otomobili ise KDV Oranı %1);

Araç Alış Bedeli: 66000
Araç Satış Bedeli: 66500 ise;

KDV matrahı : 500 ( Araç satış bedeli-Araç Alış Bedeli)
KDV yüzdesi: 1


buna göre portalde;
 
Özel Matrah : 500
Yüzde : 1
Özel Matrah Nedeni : 812
Vergi Tutarı : 5Satırda ise;
Birim Fiyat 66500 olarak belirtilecek KDV Oranı kısmı 0 geçilip KDV Tutarı kısmına manuel olarak ( 500*%1=5) tutarı yazılacaktır. Böylece ödenecek tutar 66505 TL olarak gösterilmiş olacaktır.

(Yani; Mükellef satış fiyatını vergi hariç belirleyecek olup, alış-satış arasındaki fark olan 500 TL üzerinden %1 oranında 5 TL KDV hesaplayacak, dolayısıyla vergi dahil satış bedeli 66505 TL olacaktır. Eğer satış bedelini vergi dahil 66500 TL olarak belirlemiş ise, bu durumda “Özel Matrah Bilgileri” tablosundaki matrahı 500 değil, 495 olarak beyan etmeli ve üzerinden 4,95 TL vergi hesaplamalı, “Mal/Hizmet Bilgileri” tablosundaki “KDV Oranı” ve “KDV Tutarı” sütunlarına sıfır yazması nedeniyle KDV hesaplanmadığı düşünülmemelidir.)

Mart 2021 döneminde yapılan özel matrahlı fatura tipindeki güncelleme ile e-Fatura ve e-Arşiv portallarında 2. el araç satışında tek satırda hem satış bedeli, hem de özel matrah tutarı gösterilecek, alış bedeli gösterilmeyecektir. örneğin 90.000 liraya alınıp 100.000 liraya satılan otomobilin özel matrah tutarı olarak 10.000 lira, KDV oranı olarak da %1 giriş yapılaca ve sonuçta KDV'siz satış bedeli 100.000 lira, özel matrah tutarı 10.000 lira olan otomobil için 100 lira KDV hesaplanarak, KDV'li satış bedeli 100.100 lira olarak hesaplanacaktır.


805 KODLU Altından mamül veya altın içeren ziynet eşyaları ile sikke altının teslimi veya ithaline ilişkin özel matrahlı fatura düzenlemesiyle ilgili 0084450 nolu soruyu inceleyiniz.

Altın satışında işçilik bedelinin ayrı gösterilip gösterilmeyeceği konusunda 0081778nolu soruyu inceleyiniz.

özel matrahta ihraç kayıtlı satış uygulaması için 0088724 nolu soruyu inceleyiniz.Powered by Mantis Bugtracker