Mantis Bug Tracker


Soru Detaylarını Görüntüle Cevaplara Git ] Yazdır ]
Soru NumarasıProjeKategoriDurumu GörüntüleSoruluş ZamanıSon Güncelleme
0026393E-FATURA[Tüm Projeler] GenelHerkese Açık2015-09-29 13:202015-11-13 14:00
Bildirenhknkrs 
DurumcevaplanmışÇözümcevaplandı 
Konu0026393: Tam Bölünme Durumunda İnfisah Eden Ve Yeni Kurulan Şirketlerin “e-Fatura”, “e-Defter” Ve “e-Arşiv” Karşısındaki Durumları Hk.
SoruHali hazırda e-fatura ve e-defter mükellefi olan “A” şirketimiz, 31.12.2015 tarihinde KVK’nun md. 19-20 hükümleri kapsamında tam bölünme ile bölünecek olup, sonrasında “B” ve “C” şirketleri olarak hayatına devam edecektir. Dolayısıyla “A” şirketi 31.12.2015 tarihi itibariyle infisah etmiş olacak, yeni ortaya çıkacak olan “B” ve “C” şirketleri de 31.12.2015 tarihi itibariyle tescil edilmiş ve kurulmuş olacaklardır.

Bu durumda;

a) Tam bölünmeye konu olan “A” şirketimiz, 31.12.2015 tarihi itibariyle infisah edeceğinden Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) “e-fatura kayıtlı kullanıcı listesi”nden hangi tarihte çıkartılacaktır? Bu durumla ilgili olarak “A” şirketi’nin GİB’e önceden bir başvuruda bulunması gerekmekte midir?

b) 454 Seri No’lu VUK Genel Tebliği (2. Bölüm sonu) gereği, tam bölünme sonrası yeni doğan “B” ve “C” şirketlerinin de ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ay içinde e-fatura ve e-defter kullanmaya başlamaları gerekmektedir.

Olayımızda “A” şirketi “Entegrasyon Yöntemi” ile e-fatura kullanıcısı durumunda olup, yeni kurulacak “B ve “C” şirketleri de aynı şekilde “A” şirketinin kullandığı yöntemi kullanacaklardır. Ancak bilindiği üzere, bu süreçte, GİB’e başvuru yapılması, mali mühür temini, entegrasyon testlerinin tamamlanması gibi süreçler sonrası e-fatura izni verilmektedir. Bu durumda “B” ve “C” şirketlerinin 01.01.2016 tarihi itibariyle hemen e-fatura kullanmaya başlamaları mümkün olabilir mi?

c) Olayımızda yeni kurulan “B ve “C” şirketleri 01.01.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, “e-defter” kullanıcısı olabilirler mi?

d) Olayımızda 31.12.2015 tarihi itibariyle infisah eden “A” şirketimiz, şayet infisah etmese idi, bünyesinde bulundurduğu internet mağazası nedeniyle 01.01.2016 tarihi itibariyle “e-arşiv” kullanıcısı durumunda olacaktı? Tam bölünme sonrası bu internet mağazası sadece “B” şirketi bünyesinde kalacağı durumda, bölünme sonrası ortaya çıkan “B” ve “C” şirketlerinin her ikisi de 01.01.2016 tarihi itibariyle “e-arşiv” kapsamına girecekler midir? Yoksa sadece “B” şirketi mi e-arşiv kapsamına girecektir?

Saygılarımızla
EtiketlerHiçbir etiketi yok.
ÖNEMLİ UYARIBu forum sitesinde yazılanlar özelge niteliği taşımamaktadır,sadece mükelleflerimize yardımcı olma amaçlıdır.Verilen cevaplar sistemde yapılan güncellemelerle birlikte değişebilmektedir.Cevaplanma tarihine bakınız,daha güncel bir cevap verilmiş olabilir.
Eklenen Dosyalar

- İlişkiler

-  Cevap
(0045880)
Gelir İdaresi Başkanlığı
2015-10-07 16:35

1- Şirketinizin infisah ettiğinin ticaret sicil gazetesinde yayınlanmasından sonra durumunuzu izah eden bir dilekçe ile Başkanlığımıza başvurulması halinde e-fatura kayıtlı kullanıcılar listesinden çıkarılma işleminiz sağlanacaktır.
2- 454 Seri No’lu VUK Genel Tebliği (2. Bölüm sonu) gereği, tam bölünme sonrası yeni doğan şirketlerin de ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ay içinde e-fatura ve e-defter kullanmaya başlamaları gerekmesi dolayısıyla şirketinizin infisah edip yeni kurulan şirketlerinizin tescil edildiği ay 12/2015 ise 31/03/2016 tarihine kadar efatura ve edeftere geçmesi gerekmektedir.
3- işlemleriniz tamamlanmış durumda ise 1/1/2016 tarihi itibariyle de aktif olunabilir.
4- Bu sorunuzla ilgili olarak ilgili müdürlükten görüş istenmiştir. Tarafımıza cevap verildiğinde bu soru üzerinden bilgilendirme yapılacaktır.
(0047442)
hakankeris
2015-10-22 14:47

Merhaba,

Konu ile ilgili bir geri dönüş olmadı henüz. Süreç devam ediyor mu acaba?

Saygılarımızla
(0047587)
Gelir İdaresi Başkanlığı
2015-10-23 10:15

ilgili şubeden dönüş olduğunda bilgilendirme yapılacaktır
(0049693)

2015-11-12 08:51
güncelleme tarihi: 2015-11-13 14:00

29.09.2015 tarihli sorunuza verilen cevaba ek olarak aşağıdaki açıklamalar yer verilmiştir.

 Söz konusu soruda ifade edilen, "tam bölünme, birleşme (devralma şeklinde birleşme ve yeni kuruluş şeklinde birleşme)veya tür (nev'i) değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan veya birleşilen tüzel kişi mükellefler ile tam bölünme veya tür (nev'i) değişikliği sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler e-Arşiv uygulamasına geçmek zorundadır. Uygulamalara geçme süresi hiçbir koşulda işlemin ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ayı geçemez." şeklinde değerlendirilmektedir.Powered by Mantis Bugtracker