Mantis Bug Tracker


Soru Detaylarını Görüntüle Cevaplara Git ] Yazdır ]
Soru NumarasıProjeKategoriDurumu GörüntüleSoruluş ZamanıSon Güncelleme
0025294E-FATURAe-Fatura TebliğleriHerkese Açık2015-08-19 11:372015-08-20 14:09
BildirenMustafa Belir 
DurumcevaplanmışÇözümcevaplandı 
Konu0025294: Vakıf Üniversitelerinin E Fatura Kullanımı Hk
SoruSayın Yetkili,

Katma Değer Vergisi Mükellefiyeti bulunan ancak Gelir veya Kurumlar Vergisi Mükellefiyeti bulunmayan Vakıf Üniversitelerinin tebliğde belirtilen diğer şartları taşımaları halinde E Fatura ve E Defter kullanma zorunluluğu bulunmakta mıdır?

Saygılarımla arz ederim.
EtiketlerHiçbir etiketi yok.
ÖNEMLİ UYARIBu forum sitesinde yazılanlar özelge niteliği taşımamaktadır,sadece mükelleflerimize yardımcı olma amaçlıdır.Verilen cevaplar sistemde yapılan güncellemelerle birlikte değişebilmektedir.Cevaplanma tarihine bakınız,daha güncel bir cevap verilmiş olabilir.
Eklenen Dosyalar

- İlişkiler

-  Cevap
(0043284)
Gelir İdaresi Başkanlığı
2015-08-20 11:26
güncelleme tarihi: 2015-08-20 14:09

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 56’ncı maddesinin "b" bendinde; üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinin genel bütçeye dâhil kamu kurum ve kuruluşlarına tanınan malî muafiyetler, istisnalar ve diğer malî kolaylıklardan aynen yararlanacakları belirtilmiş olup, aynı Kanun'un Ek 7’nci maddesine göre de vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumlarının bu Kanun'un 56’ın maddesinde yer alan malî kolaylıklardan, muafiyetlerden ve istisnalardan aynen istifade edecekleri hüküm altına alınmıştır. Bu hüküm ve açıklamalar ile 421 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin “3.1.2.”inci bölümündeki açıklamalar ve 454 Sıra no.lu tebliğde yer alan açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde, Vakıf Üniversitelerinin elektronik fatura kullanma ve elektronik defter tutma zorunluluğu bulunmamaktadır.Powered by Mantis Bugtracker