Mantis Bug Tracker


Soru Detaylarını Görüntüle Cevaplara Git ] Yazdır ]
Soru NumarasıProjeKategoriDurumu GörüntüleSoruluş ZamanıSon Güncelleme
0023980E-FATURAe-Fatura TebliğleriHerkese Açık2015-06-22 14:032015-06-22 16:30
BildirenHACER YALCIN 
DurumcevaplanmışÇözümcevaplandı 
Konu0023980: ÖZEL HESAP DÖNEMİNE GEÇİŞ HK.
Soruşirket olarak 01.07.2015 tarihinde özel hesap dönemine geçişimiz başvurumuz üzerine maliye bakanlığı tarafından onaylanmış, yeni hesap dönemimiz 01.07.2015-30.06.2016 olmuştur.20.06.2015 tarihli yayınlanan vuk 454 genel tebliğinde 2/a bendinde belirtilen şartı 31.12.2014 dönemindeki mali tabloda sağlamış oluyoruz. Buna göre özel hesap dönemine geçmemiz sebebi ile e fatura ve e deftere geçiş zorunluluğumuz hangi hesap döneminden itibaren başlayacaktır.
Etiketler454 nolu tebliğ, başvuru
ÖNEMLİ UYARIBu forum sitesinde yazılanlar özelge niteliği taşımamaktadır,sadece mükelleflerimize yardımcı olma amaçlıdır.Verilen cevaplar sistemde yapılan güncellemelerle birlikte değişebilmektedir.Cevaplanma tarihine bakınız,daha güncel bir cevap verilmiş olabilir.
Eklenen Dosyalar

- İlişkiler

-  Cevap
(0040693)
Gelir İdaresi Başkanlığı
2015-06-22 15:53

454 nolu VUK Genel Tebliğinin 2/a bendindeki şartı 2014 hesap döneminde sağlayan mükellefler 1/1/2016 tarihinden itibaren efatura ve edefter uygulamasına geçmek zorundadır. buna göre firmanız da 2014 yılı içinde 2/a şartını sağladığı için 1/1/2016'dan itibaren efatura ve edeftere geçmek zorundadır.


Powered by Mantis Bugtracker