Mantis Bug Tracker


Soru Detaylarını Görüntüle Cevaplara Git ] Yazdır ]
Soru NumarasıProjeKategoriDurumu GörüntüleSoruluş ZamanıSon Güncelleme
0000199E-FATURAe-Fatura TebliğleriHerkese Açık2013-12-17 13:382013-12-17 13:50
BildirenSERKAN1985 
DurumcevaplanmışÇözümcevaplandı 
Konu0000199: 421 NOLU TEBLİĞDEKİ KARIŞIKLIK
Soru421 No.lu tebliğde “Bu Tebliğ kapsamındaki mükelleflerden mal veya hizmet alan ve belirlenen hadlerin altında kalan mükelleflerin de istemeleri halinde elektronik defter ve elektronik fatura uygulamalarından yararlanabilecekleri tabiidir.” denilmektedir. Bu madde şu şekilde yorumlanıyor: "421 no.lu tebliğ ile kapsama alınan mükelleflerden mal alanlar ve belirlenen hadlerin üstünde kalanlar da zorunluluk kapsamına girmektedir." Bu yorum doğru mudur?
EtiketlerHiçbir etiketi yok.
ÖNEMLİ UYARI
Eklenen Dosyalar

- İlişkiler

-  Cevap
(0000138)
zzADEM YILMAZ
2013-12-17 13:50

Yapmış olduğunuz yorum doğru değildir. Tebliğde belirtilmek istenen kapsamdaki mükelleflerden mal alan ve yine tebliğde belirtilen hadlerin altında kalan yani yıllık brüt satış hasılatı belirtilen rakamı geçmeyen mükellefler başvuru da bulunmak zorunda değildir ancak kendi istekleri ile başvuruda bulunabilirler.

Bu forum sitesinde yazılanlar özelge niteliği taşımamakta olup sadece mükelleflerimize yardımcı olmak amaçlıdır


Powered by Mantis Bugtracker