Gelir İdaresi Başkanlığı E-Fatura Forumu - E-FATURA
Soru Detaylarını Görüntüle
0000199E-FATURAe-Fatura TebliğleriHerkese Açık2013-12-17 13:382013-12-17 13:50
SERKAN1985 
cevaplanmışcevaplandı 
0000199: 421 NOLU TEBLİĞDEKİ KARIŞIKLIK
421 No.lu tebliğde “Bu Tebliğ kapsamındaki mükelleflerden mal veya hizmet alan ve belirlenen hadlerin altında kalan mükelleflerin de istemeleri halinde elektronik defter ve elektronik fatura uygulamalarından yararlanabilecekleri tabiidir.” denilmektedir. Bu madde şu şekilde yorumlanıyor: "421 no.lu tebliğ ile kapsama alınan mükelleflerden mal alanlar ve belirlenen hadlerin üstünde kalanlar da zorunluluk kapsamına girmektedir." Bu yorum doğru mudur?
Hiçbir etiketi yok.

Cevap
(0000138)
2013-12-17 13:50   
Yapmış olduğunuz yorum doğru değildir. Tebliğde belirtilmek istenen kapsamdaki mükelleflerden mal alan ve yine tebliğde belirtilen hadlerin altında kalan yani yıllık brüt satış hasılatı belirtilen rakamı geçmeyen mükellefler başvuru da bulunmak zorunda değildir ancak kendi istekleri ile başvuruda bulunabilirler.

Bu forum sitesinde yazılanlar özelge niteliği taşımamakta olup sadece mükelleflerimize yardımcı olmak amaçlıdır