Mantis Bug Tracker


Soru Detaylarını Görüntüle Cevaplara Git ] Yazdır ]
Soru NumarasıProjeKategoriDurumu GörüntüleSoruluş ZamanıSon Güncelleme
0016119E-ARSIVe-Arşiv MevzuatıHerkese Açık2014-10-27 10:312015-09-28 10:49
Bildirenfarukkaygisiz 
DurumcevaplanmışÇözümcevaplandı 
Konu0016119: Fatura No içerisindeki birim kodunun e-arşiv ve e-faturada ayrı takibi
Sorue-Arşiv kapsamındaki faturalarda fatura numarası alanında e-faturada kullanılandan farklı bir birim kodu (3 karakterli ön ek) kullanılması gibi bir zorunluluk bulunmakta mıdır? e-Fatura için kullanılan birim kodları kullanmasında bir mahsur var mıdır?
EtiketlerHiçbir etiketi yok.
ÖNEMLİ UYARI
Eklenen Dosyalar

- İlişkiler

-  Cevap
(0027360)
ZZSEYDA CAPAR
2014-11-03 16:59
güncelleme tarihi: 2014-11-03 17:00

433 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğin'de belirtildiği üzere; e-Arşiv izni kapsamında düzenlenen belgelerde, seri-sıra numarası yerine 3 haneli birim
kodu ve 13 haneli sıra numarasından oluşan belge numarası kullanılır. Birim kodu
serbestçe belirlenebilir.

Belge numarası içerisinde yer alan sıra numarası, 4 karakter yıl ve 9 karakter müteselsil numaradan oluşmaktadır. Her bir birim koduna ait sıra numarası kendi içinde oluşturulur ve takip edilir. Sıra numarası içerisinde yer alan 9 karakterlik müteselsil numara, her yılın ilk günü itibariyle “1” rakamından başlatılarak kullanılır. Mükellef bünyesinde aynı belge numarası birden fazla kullanılamaz.Powered by Mantis Bugtracker