Mantis Bug Tracker


Soru Detaylarını Görüntüle Cevaplara Git ] Yazdır ]
Soru NumarasıProjeKategoriDurumu GörüntüleSoruluş ZamanıSon Güncelleme
0015983E-ARSIVe-Arşiv MevzuatıHerkese Açık2014-10-21 10:382018-01-29 09:59
Bildirenaytacerden 
DurumcevaplanmışÇözümcevaplandı 
Konu0015983: Hazır İmza Kullanımı
SoruMerhaba,

Oluşturulacak e-Arşiv fatura görsellerinde firma yetkilisinin imza sirkülerindeki imza örneği hazır imza olarak kullanılabilir mi? Yoksa noterden ayrı bir tasdik gerekir mi?

İyi Çalışmalar
EtiketlerHiçbir etiketi yok.
ÖNEMLİ UYARI
Eklenen Dosyalar

- İlişkiler

-  Cevap
(0026805)
ZZSEYDA CAPAR
2014-10-21 11:22

Vergi Usul Kanunu 433 sıra nolu genel tebliğine göre; Mükellefler e-Arşiv Uygulaması kapsamında elektronik belge biçiminde oluşturdukları
faturayı vergi mükellefi olmayanlar haricinde alıcısına kâğıt ortamında
teslim ederler.Vergi Usul Kanununun faturanın nizamına ilişkin hükümlerine göre faturaların baş tarafında iş sahibinin veya namına imzaya mezun olanların imzasının bulunması mecburidir.Bu hükme göre, vergi uygulamaları bakımından faturada imzanın bulunması zorunlu olmakla beraber, faturanın şekil ve nizamına ilişkin esaslara riayet edilmek şartıyla, düzenleme tarihinde imzaya yetkili olanın imzasının notere tasdik ettirilip basım sırasında fatura üzerine yazdırılmak suretiyle faturanın (hazır imzalı olarak)kullanılabilmesi mümkündür.
(0026815)
aytacerden
2014-10-21 12:50

Merhaba,

Sorum zaten tebliğdeki 7. maddedeki belirtiğiniz paragrafın içinde gecen "hazır imzanın" imza sirkülerindeki imzanın kullanıp kullanılamayacağı.
Bu konuda net bir cevap vermenizi bekliyorum.

İyi Çalışmalar
(0026903)
ZZSEYDA CAPAR
2014-10-22 11:52
güncelleme tarihi: 2018-01-29 09:59

Noter tarafından onaylanmış imza sirkülerinde ya da yine noter tarafından onaylanmış imza beyannamenizde yer alan imzayı e-SMM, e-Arşiv Faturada hazır imza olarak kullanabilirsiniz.Powered by Mantis Bugtracker