Mantis Bug Tracker


Soru Detaylarını Görüntüle Cevaplara Git ] Yazdır ]
Soru NumarasıProjeKategoriDurumu GörüntüleSoruluş ZamanıSon Güncelleme
0078318E -FATURAe-Fatura TebliğleriHerkese Açık2019-10-30 09:492019-11-01 14:09
Bildirensena 
DurumcevaplanmışÇözümcevaplandı 
Konu0078318: komisyoncu ve tüccar
Sorumerhaba komisyoncu ve tüccar olarak sebze ve meyve alım satımı yapanlar 1.1.2020 de efatura earşiv ve edefter e geçiş yapacaklar. peki sadece hal kayıt sistemine kayıtlı olanlar için mi geçş zorunluluğu bulunmaktadır?
EtiketlerHiçbir etiketi yok.
ÖNEMLİ UYARIBu forum sitesinde yazılanlar özelge niteliği taşımamaktadır,sadece mükelleflerimize yardımcı olma amaçlıdır.Verilen cevaplar sistemde yapılan güncellemelerle birlikte değişebilmektedir.Cevaplanma tarihine bakınız,daha güncel bir cevap verilmiş olabilir.
Eklenen Dosyalar

- İlişkiler

-  Cevap
(0132835)
Gelir İdaresi Başkanlığı
2019-10-30 11:39
güncelleme tarihi: 2019-11-01 14:09

Kanunen HKS ye bildirim yükümlülüğünüz var ise ve aynı zamanda tüccar veya komisyoncu iseniz "Toptancı Halinde ve Hale Bildirilerek İşlem Gören Mallar Hakkında Tebliğ"in ekindeki listede yer alan yaş sebze ve meyveler ile iştigal etmeniz durumunda 509 s. vuk genel tebliği kapsamında belirtilen sürelerde e-fatura, e-arşiv, e-defter, e-irsaliye ve e-müstahsil geçiş zorunluluğunuz bulunmaktadır.

konuyla ilgili olarak Ticaret Bakanlığı yetkili biriminden alınan açıklamalara aşağıda yer verilmiştir;

5957 sayılı Kanun, bu Kanuna istinaden çıkarılan Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasında bildirimciler tek tek sayılmış ve ikinci fıkrasında da bildirimcilerin Hal Kayıt Sistemi’ne kaydı zorunlu tutulmuş olduğundan, ilgili maddede bildirimci olarak geçen ve Toptancı Halinde ve Hale Bildirilerek İşlem Gören Mallar Hakkında Tebliğin ekindeki listede yer alan ürünlere ilişkin faaliyeti olan herkesi kapsamaktadır. Bu kapsamdaki kişilerin Sisteme kaydı ve bildirim yapması zorunludur. Yönetmeliğin ilgili maddesi bilgi amacıyla aşağıda yer almaktadır;


Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik- Madde 40

(1) “Bildirimciler, organik ve iyi tarım uygulamaları kapsamında üretilen sertifikalı ürünler dâhil bildirim miktarı veya üzerindeki sebze ve meyvelerin her ne şekilde olursa olsun alımı, satımı ve devrini yapan gerçek veya tüzel kişilerdir. Bu kişiler şunlardır:

a) Sınaî üretimde kullanmak üzere mal satın alan sanayiciler,
b) İhraç etmek üzere mal satın alan ihracatçılar,
c) İlgili mevzuatı çerçevesinde mal ithal eden ithalatçılar,
ç) Üretici örgütleri,
d) Komisyoncular,
e) Tüccarlar,
f) Üreticiden temin ettiği malları, tüketiciye satan market, manav, pazarcı ve diğer perakendeciler,
g) Üreticiden temin ettiği malları münhasıran kendi tüketiminde kullanan lokanta, otel, yemekhane, hastane ve yurt gibi kuruluşlar.

(2) Bildirimciler, sisteme kaydolmak zorundadır.”Powered by Mantis Bugtracker