Mantis Bug Tracker


Soru Detaylarını Görüntüle Cevaplara Git ] Yazdır ]
Soru NumarasıProjeKategoriDurumu GörüntüleSoruluş ZamanıSon Güncelleme
0050500E-FATURAe-Fatura TebliğleriHerkese Açık2016-12-15 10:382017-04-24 15:50
Bildirenilcin gokcesular 
DurumcevaplanmışÇözümcevaplandı 
Konu0050500: İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması - süre ertelemesi hk.
SoruMerhaba,

15 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 475 sıra numaralı VUK Genel Tebliği'nde yer alan aşağıdaki ifadeden; eğer 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle ihracatta e-fatura uygulamasına geçersek, 1 Temmuz 2017 tarihine kadar e- fatura düzenlemenin yanında bazı işlemler için kağıt fatura da düzenleme imkanımızın olduğunu anlıyoruz.


       "Bununla birlikte e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, istemeleri halinde 1/1/2017 tarihinden itibaren söz konusu faturalarını e-Fatura olarak düzenlemeye başlayabilecekleri gibi 1/7/2017 tarihine kadar matbu (kağıt veya e-Arşiv) fatura da düzenleyebileceklerdir."


Herhangi bir yanlış anlaşılma olmaması açısından konuyla ilgili teyidinizi rica ederiz.

İyi çalışmalar
EtiketlerHiçbir etiketi yok.
ÖNEMLİ UYARIBu forum sitesinde yazılanlar özelge niteliği taşımamaktadır,sadece mükelleflerimize yardımcı olma amaçlıdır.Verilen cevaplar sistemde yapılan güncellemelerle birlikte değişebilmektedir.Cevaplanma tarihine bakınız,daha güncel bir cevap verilmiş olabilir.
Eklenen Dosyalar

- İlişkiler

-  Cevap
(0085637)
Gelir İdaresi Başkanlığı
2016-12-15 10:57

15/12/2016 tarih ve 29919 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 475 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ihracat ve yolcu beraberi eşya faturalarının e-Fatura olarak düzenlenebilmesine ilişkin zorunluluğun 1/7/2017 tarihinden itibaren başlatılması açıklamalarına yer verilmiş ve bununla e-fatura kayıtlı kullanıcılarına 1/1/2017 den 1/7/2017 tarihine kadar düzenleyecekleri ihracat ve/veya tax free faturalarını e-Fatura olarak düzenleyebileceği gibi kağıt fatura ile de işlem yapabilmeleri imkanı getirilmiştir.
(0085897)
ilcin gokcesular
2016-12-19 16:08

Merhaba,

Mevcut durumda düzenlenen kağıt faturalar toplu olarak düzenlenebiliyor. İhracat şeklimiz de exworks olarak tanımlı. Ancak bazen bir faturada 10 kalem mal fatura ediliyor ise her kalem mal farklı gümrük beyannamesine bağlı olarak yurt dışı edilebiliyor.

İhracat e-faturaya ihtiyari geçiş döneminde(1 Temmuz’a kadar) ve sonrasında (1 Temmuz ve sonrası) 1 fatura=1 gümrük beyannamesi olacak şekilde mi düzenlenmelidir?
Yoksa mevcut durumda kağıt faturalarda yaptığımız gibi toplu ihracat e-faturası düzenleyerek, mallar yurtdışı edildikçe aynı ihracat e-faturasını birden fazla gümrük beyannamesine bağlayabilir miyiz?

İyi çalışmalar
(0085898)
Gelir İdaresi Başkanlığı
2016-12-19 16:16

gümrük işlemleri kılavuzunda da açıkça anlatıldığı gibi bir fatura birden fazla gümrük çıkış beyannamesine bağlanamaz.


Powered by Mantis Bugtracker