Mantis Bug Tracker


Soru Detaylarını Görüntüle Cevaplara Git ] Yazdır ]
Soru NumarasıProjeKategoriDurumu GörüntüleSoruluş ZamanıSon Güncelleme
0009920E-FATURAe-Fatura Özel EntegrasyonHerkese Açık2014-05-02 16:382021-07-12 13:31
BildirenAtesPetrol 
DurumcevaplanmışÇözümcevaplandı 
Konu0009920: E-Fatura/e-arşiv fatura/e-müstahsil makbuzu /e-smm Nasıl İptal Edilir?
SoruSenaryo: TEMELFATURA
Fatura Tipi: SATIS
Fatura No: AAA2014000000028
Fatura Tarihi: 30-04-2014
Oluşma Zamanı: 13:52:33
ETTN: XXX

Yukarıda bilgileri yazılı faturamızı düzenlerken miktar kısmında litre olması gerekirken sehven adet olarak seçim yaptık ve faturamızı bu şekilde onayladık. Faturayı iptal etme yada düzeltme gibi bir imkanımız var mı ?
EtiketlerETTN: 54254A1F-0CE4-45F0-8FA3-7C08694A01A7, https://tahlilsonuclari.site, https://volkanyilmaz.com.tr, https://wolkanca.com.tr, https://www.testone.com.tr, Kalibrasyon Laboratuvarı, testone.com.tr
ÖNEMLİ UYARIBu forum sitesinde yazılanlar özelge niteliği taşımamaktadır,sadece mükelleflerimize yardımcı olma amaçlıdır.Verilen cevaplar sistemde yapılan güncellemelerle birlikte değişebilmektedir.Cevaplanma tarihine bakınız,daha güncel bir cevap verilmiş olabilir.
Eklenen Dosyalar

- İlişkiler

-  Cevap
(0015597)
zzTUGBA KASIKCI
2014-05-02 16:47
güncelleme tarihi: 2021-07-12 13:31

Merhaba,

e-FATURA İPTALİ İÇİN AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI ESAS ALABİLİRSİNİZ;

1. Faturayı göndermediyseniz:
   a. GİB Portal yöntemin kullanıyorsanız;
      i. "Fatura Oluştur" bölümünden oluşturulmuş ve onaylanmış faturalar iptal edilememektedir. Bu durumda iki seçeneğiniz bulunmaktadır:
         (1) Aynı fatura numarasını kullanmak istiyorsanız: Onayladığınız ve göndermediğiniz (taslaklarda bulunan) faturanızı "Düzenle" düğmesi ile tekrar düzenleyebilirsiniz. Bu durumda aynı faturanın (fatura numarası değişmeksizin) onayı gitmiş olur ve fatura "Onaylandı" durumdan çıkıp, ilk oluşturduğuzdaki "Onaylanmadı" haline geri döner.
         (2) Aynı fatura numarasını kullanmak istemiyorsanız: Onayladığınız ve göndermediğiniz (taslaklarda bulunan) faturanızı "İptal" düğmesi ile iptal edebilirsiniz. Sonrasında bu fatura Arşiv menüsüne kalkacaktır. Bu faturayı da diğer faturalarınızla birlikte bilgisayarınızda saklamanız gerektiğinden, ilgili faturayı Arşiv menüsünden bilgisayarınıza indirip saklayabilirsiniz. "Fatura Oluştur" bölümünden sıradaki fatura numarası ile fatura oluşturabilirsiniz.
      ii. "Yükleme Araçları" bölümünü kullanıyorsanız:
          (1). Hatalı faturayı portale yüklemediyseniz hiç faturayı oluşturmamışsınız gibi düşünebilir ve aynı fatura numarası ile yeni bir faturayı doğru şekilde oluşturup yükleyebilirsiniz.
          (2). Hatalı faturayı portale yüklediyseniz, yüklediğiniz fatura üzerinde değişiklik yapılması mümkün değildir. Yüklenmiş faturalar portalden silinememektedir. Yüklenmiş faturaları iptal düğmesi ile iptal edebilirsiniz. Sonrasında (bu faturayı da diğer faturalarınızla birlikte bilgisayarınızda saklamanız gerektiğinden) ilgili faturayı Arşiv menüsünden bilgisayarınıza indirip saklayabilirsiniz. Sıradaki fatura numarası ile "Yükleme Araçları" bölümünden faturanızı yükleyebilirsiniz.
   b. Entegrasyon ya da özel entegrasyon yöntemlerinden birisini kullanıyorsanız onayladığınız ve göndermediğiniz faturanızı sisteminizden silebilir ya da iptal edebilirsiniz, hiç oluşturulmamış gibi olur. Aynı fatura numarasını kullanarak yeni fatura oluşturabilir (mevzuatsal yükümlülükler geçerlidir) ya da bu faturayı iptal faturası olarak sisteminizde saklayabilirsiniz.
Oluşturulan ve numara alan ancak iptal faturası olarak sisteminizde tutulan faturalarla ilgili olarak GİB’e ayrıca bildirimde bulunulmasına gerek yoktur.

2. Faturayı başarıyla gönderdiyseniz (gönderilmiş fatura üzerinde düzeltme işlemi yapılamayacağından);
   a. fatura ticari faturaysa alıcı faturaya red cevabı verebilir(8 gün içerisinde). Söz konusu fatura zarfının durumunun 1300 olduğunu gördüğünden (fatura geçerlilik kazandığından) gönderici bu faturayı kayıtlarında göstermelidir. Red yanıtının başarılı durum kodu almasının ardından gönderici faturayı kayıtlarından ters kayıtla çıkarmalıdır. Alıcı ise (fatura ve red yanıtı sisteminde bulunmak kaydıyla) faturayı hiç kayıtlarına almamalıdır. (Red sonrasında fatura GİB sisteminden kaybolmayacak ya da sistem üzerindeki durum kodu değişmeyecektir. Ancak bir inceleme durumunda kanuni geçerliliği olan bu red yanıtını gösterebilirsiniz.)
   b. (Temel / ticari fatura ayrımı olmaksızın) ALICI;
      i. mevzuat hükümlerine UYGUNSA iade faturası kesebilir(iade faturası kesimi ile ilgili olarak mevzuat hükümleri gözden geçirilmelidir. Uygun olmayan bir durum için iade faturası kesimi incelemede sorun yaşamanıza sebep olabilir).
      ii. harici yollarla faturaya itiraz edebilir. İtiraz öncesinde fatura zarfının durumunun 1300 (ya da 48 saatten sonra hala 1220) olduğunu gördüğünden (fatura geçerlilik kazandığından) gönderici bu faturayı kayıtlarında göstermelidir. İtirazın ardından gönderici faturayı kayıtlarından ters kayıtla çıkarmalıdır. Alıcı ise faturayı hiç kayıtlarına almadan Türk Ticaret Kanununda yer alan itiraz yöntemlerinden birisini(KEP, noter vs.) kullanarak faturaya itirazda bulunmalıdır. (İtiraz sonrasında fatura GİB sisteminden kaybolmayacak ya da sistem üzerindeki durum kodu değişmeyecektir. Ancak bir inceleme durumunda kanuni geçerliliği olan bu itiraz belgesini gösterebilirsiniz.) (Alıcı ve göndericinin mutabık olması durumunda 8 günden sonra da faturaya harici yollarla itiraz edilebilir.)
   c. Alıcı gelen e-faturayı kabul uygulama yanıtı göndererek kabul etmiş ancak sonradan yanlışlıkla kabul ettiğini fark edip reddetmek istiyorsa, harici yollarla faturaya itiraz edebilir. İtiraz öncesinde fatura zarfının durumunun 1300 (ya da 48 saatten sonra hala 1220) olduğunu gördüğünden (fatura geçerlilik kazandığından) gönderici bu faturayı kayıtlarında göstermelidir. İtirazın ardından gönderici faturayı kayıtlarından ters kayıtla çıkarmalıdır. Alıcı ise faturayı hiç kayıtlarına almadan Türk Ticaret Kanununda yer alan itiraz yöntemlerinden birisini (T.T.K.18/3 de belirtilen Kayıtlı Elektronik Posta, taahhütlü mektup, telgraf, Noter aracılığı ile) kullanarak faturaya itirazda bulunmalıdır. (İtiraz sonrasında fatura GİB sisteminden kaybolmayacak ya da sistem üzerindeki durum kodu değişmeyecektir. Ancak bir inceleme durumunda kanuni geçerliliği olan bu itiraz belgesini gösterebilirsiniz.)

Gönderilmiş olan bir e-faturanın reddi ya da harici yollarla itirazı sonrasında faturanın göndericisi aynı e-fatura numarasını tekrar kullanamaz. Farklı bir fatura numarası ile e-fatura gönderimi gerçekleştirilmelidir.
Yeniden oluşturulan faturalarda daha önce hata alınan fatura numarasına ve hata sebebine ilişkin bilginin faturanın not alanına yazılması uygun olacaktır (VUK ve ilgili yasal hükümler geçerlidir ve mükellefin sorumluluğundadır.)


3. Faturayı gönderdiyseniz ancak fatura zarfı hata aldıysa;
Fatura, zarfı hata aldığı için ulaşmadıysa zaten geçersizdir, iptal faturası gibidir. Gönderici gönderdiği zarfın durumunu sorgulayıp hata aldığı için gitmeyen zarfı varsa hata ayrıntısına göre 2614 numaralı sorunun cevabına bakmalıdır. İlgili işlem tekrar gönderim gerektirirse (fatura zaten başarıyla ulaşmadığından fatura geçersiz olduğundan iptal faturası gibidir) fatura içeriği doğru şekilde düzenlenerek gönderilebilir.


ayrıca efatura iptal ve itiraz portalı uygulamaya açılmış olup konuyla ilgili ebelge.gib.gov.tr de 11/06/2021 de yayınlanan e-FATURA UYGULAMASI İPTAL, İHTAR/İTİRAZ BİLDİRİM KILAVUZU nda gerekli açıklamalar mevcuttur. bu açıklamalara göre iptal veya itiraz yapılabilecektir.


e-ARŞİV, e-SMM ve e-MM İPTALİ İÇİN 0066271 nolu soruyu inceleyiniz.


İyi günler.

(0015606)
AtesPetrol
2014-05-02 17:14

Faturamızı onaya gönderdiğimiz için müdahale etme imkanımız olmuyor. Vergi Matrahlarımızda herhangi bir hata yok. Sadece miktar Litre olması gerekirken adet olarak görünüyor. Faturamız bu şekilde kalsa herhangi bir düzeltme yapmasak bir sorun olur mu ?
(0015611)
zzTUGBA KASIKCI
2014-05-02 17:24

Faturanın içeriği ve mevzuata uygunluğu mükellefin sorumluluğundadır.


Powered by Mantis Bugtracker