Mantis Bug Tracker


Soru Detaylarını Görüntüle Cevaplara Git ] Yazdır ]
Soru NumarasıProjeKategoriDurumu GörüntüleSoruluş ZamanıSon Güncelleme
0078318E-FATURAe-Fatura TebliğleriHerkese Açık2019-10-30 09:492020-09-08 17:17
Bildirensena 
DurumcevaplanmışÇözümcevaplandı 
Konu0078318: HKS / komisyoncu ve tüccar/hal içi hal dışı satış/ balık hali
Sorumerhaba komisyoncu ve tüccar olarak sebze ve meyve alım satımı yapanlar 1.1.2020 de efatura earşiv ve edefter e geçiş yapacaklar. peki sadece hal kayıt sistemine kayıtlı olanlar için mi geçş zorunluluğu bulunmaktadır?
EtiketlerHiçbir etiketi yok.
ÖNEMLİ UYARIBu forum sitesinde yazılanlar özelge niteliği taşımamaktadır,sadece mükelleflerimize yardımcı olma amaçlıdır.Verilen cevaplar sistemde yapılan güncellemelerle birlikte değişebilmektedir.Cevaplanma tarihine bakınız,daha güncel bir cevap verilmiş olabilir.
Eklenen Dosyalar

- İlişkiler

-  Cevap
(0132835)
Gelir İdaresi Başkanlığı
2019-10-30 11:39
güncelleme tarihi: 2020-09-08 17:17

Kanunen HKS ye bildirim yükümlülüğünüz var ise ve aynı zamanda tüccar veya komisyoncu iseniz(tüccar veya komisyoncu sıfatı yoksa bu düzenlemeye dahil olmayacaktır) "Toptancı Halinde ve Hale Bildirilerek İşlem Gören Mallar Hakkında Tebliğ"in ekindeki listede yer alan sebze ve meyveler ile iştigal etmeniz durumunda 509 s. vuk genel tebliği kapsamında belirtilen sürelerde e-fatura, e-arşiv, e-defter ( 2. sınıf tüccar olunması halinde Defter Beyan Sisteminden devam edilecektir) , e-irsaliye ve e-müstahsil geçiş zorunluluğunuz bulunmaktadır.

konuyla ilgili olarak Ticaret Bakanlığı yetkili biriminden alınan açıklamalara aşağıda yer verilmiştir;

5957 sayılı Kanun, bu Kanuna istinaden çıkarılan Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasında bildirimciler tek tek sayılmış ve ikinci fıkrasında da bildirimcilerin Hal Kayıt Sistemi’ne kaydı zorunlu tutulmuş olduğundan, ilgili maddede bildirimci olarak geçen ve Toptancı Halinde ve Hale Bildirilerek İşlem Gören Mallar Hakkında Tebliğin ekindeki listede yer alan ürünlere ilişkin faaliyeti olan herkesi kapsamaktadır. Bu kapsamdaki kişilerin Sisteme kaydı ve bildirim yapması zorunludur. Yönetmeliğin ilgili maddesi bilgi amacıyla aşağıda yer almaktadır;


Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik- Madde 40

(1) “Bildirimciler, organik ve iyi tarım uygulamaları kapsamında üretilen sertifikalı ürünler dâhil bildirim miktarı veya üzerindeki sebze ve meyvelerin her ne şekilde olursa olsun alımı, satımı ve devrini yapan gerçek veya tüzel kişilerdir. Bu kişiler şunlardır:

a) Sınaî üretimde kullanmak üzere mal satın alan sanayiciler,
b) İhraç etmek üzere mal satın alan ihracatçılar,
c) İlgili mevzuatı çerçevesinde mal ithal eden ithalatçılar,
ç) Üretici örgütleri,
d) Komisyoncular,
e) Tüccarlar,
f) Üreticiden temin ettiği malları, tüketiciye satan market, manav, pazarcı ve diğer perakendeciler,
g) Üreticiden temin ettiği malları münhasıran kendi tüketiminde kullanan lokanta, otel, yemekhane, hastane ve yurt gibi kuruluşlar.

(2) Bildirimciler, sisteme kaydolmak zorundadır.”


Eğer bir kişi artık hiçbir şekilde sebze ve meyve ticareti yapmayacaksa (buna farklı bir sektöre geçmesi de dahil) ve bu nedenle kaydı pasife alınmışsa HKS’ye bildirim yapmayacak, yani sektörden çıkması nedeniyle bildirim yükümlülüğü artık yok demektir. Dolayısıyla bu kişi artık 509 sıra nolu VUK Genel Tebliğinin ilgili düzenlemeleri kapsamında değildir. Ancak, sebze ve meyve ticareti dışındaki farklı bir faaliyetinden dolayı aynı tebliğe tabi olabilir. Bunu ayrıca dikkate almak gerekir.

Öte yandan, 509 sıra nolu VUK Genel Tebliğinin ilgili hükümlerinde “5957 sayılı Kanun hükümlerine göre komisyoncu ve tüccar olarak sebze ve meyve ticareti ile faaliyet gösteren mükellefler” şeklinde açıklama yapılmış olup burada HKS kaydı olanlar ve olmayanlar veya hal içi ve hal dışı gibi bir ayrım yapılmamış olması dolayısıyla bu hükümden HKS’ye kayıtlı olsun olmasın tebliğ kapsamına giren hal içindeki ve dışındaki herkesin e-faturaya geçeceği anlaşılmalıdır.

Balık halleri için ise aşağıdaki açıklamalar geçerlidir;

tebliğ hükmü;
"11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler. " olarak belirlendiğinden burada sadece sebze meyve komisyoncuları ve tüccarları ifade edilmiştir. Dolayısıyla balık halleri bu kapsama GİRMEMEKTEDİR.

Ayrıca Su ürünleri hali/balık hali vs. işlemler için komisyoncu sıfatınız var ise ve e-Fatura kayıtlı kullanıcısı iseniz, hal tipi fatura ile işlem yapılmayacak satış fatura tipi ile fatura düzenlenecek ,faturanın not alanına düşülmesi gereken masrafları yazmanız ile ödenecek tutar kısmından manuel olarak masraflar düşülmüş tutarı yazmanız halinde istenen şekilde fatura düzenlenmiş olacaktır. not alanında gerekli bilgileri girip, komisyoncu faturası olduğunu belirtmeniz yeterli olacaktır.


kooperatiflerle ilgili açıklamalar için 0079942 nolu soruya bakınız.
gayrı faal durumdaki mükellefler için 0080821 nolu soruya bakınız.
Düzenlenecek fatura tipleri hakkında açıklamalar için 0083514 nolu soruya bakınızPowered by Mantis Bugtracker