Mantis Bug Tracker


Soru Detaylarını Görüntüle Cevaplara Git ] Yazdır ]
Soru NumarasıProjeKategoriDurumu GörüntüleSoruluş ZamanıSon Güncelleme
0068652E-FATURAe-Fatura DiğerHerkese Açık2018-09-24 16:342019-12-25 17:35
Bildirenemrullah.yagiz 
DurumcevaplanmışÇözümcevaplandı 
Konu0068652: efatura yabancı para birimi
SoruMerhabalar,

Resmi Gazetede yayınlanan aşağıdaki karar dahilinde bir çok müşterimizden bize çeşitli talepler/sorular gelmektedir. Bu bildirimler genellikle e-faturalarda Yabancı Para Birimi Kur bilgisi, Yabancı Para Birimi ifadesi vb. artık olmayacağına dair bildirimler. Bu şekilde bir zorunluluk var ise tüm xslt ve şablonlarda değişiklik yapılması, ihracat faturası/ihracata konu e-faturalar hariç yerel firmaların birbirlerine Döviz Cinsinden e-fatura düzenlenmesinin veya dövizli ifade/değerlere yer vermelerinin engellenmesi gibi bir dizi güncellemeler yapılması gerekmektedir.
 
Müşterilerimize sağlıklı bilgi aktarabilmek için, bizleri bu konuda bilgilendirmenizi önemle arz ederiz.
 
Saygılarımızla.
İyi Çalışmalar.
EtiketlerHiçbir etiketi yok.
ÖNEMLİ UYARIBu forum sitesinde yazılanlar özelge niteliği taşımamaktadır,sadece mükelleflerimize yardımcı olma amaçlıdır.Verilen cevaplar sistemde yapılan güncellemelerle birlikte değişebilmektedir.Cevaplanma tarihine bakınız,daha güncel bir cevap verilmiş olabilir.
Eklenen Dosyalar

- İlişkiler

-  Cevap
(0116159)
emrullah.yagiz
2018-09-24 16:43

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARARDA


MADDE 1- 7/8/1989 Tarihli ve 32 satıyı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kararın 4 üncü maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.

    "g) Türkiye'de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş hizmet ve eser sözleşmelerinde, sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz "

MADDE 2- Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

    "Geçici Madde 8 - Bu Kararın 4 üncü maddesinin(g) bendinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde, söz konusu bentte belirtilen ve daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerde döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedeller, Bakanlıkça belirlenen haller dışında; TÜRK PARASI OLARAK taraflarca yeniden belirlenir"
    
MADDE 3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
(0116166)
Gelir İdaresi Başkanlığı
2018-09-24 17:03
güncelleme tarihi: 2018-09-24 17:29

Sayın İlgili,

Konu hakkında yeni tarihli herhangi bir güncelleme bulunmamaktadır. Şayet olduğu takdirde www.efatura.gov.tr adresimizden duyurulacaktır.

BilgilerinizePowered by Mantis Bugtracker