Mantis Bug Tracker


Soru Detaylarını Görüntüle Cevaplara Git ] Yazdır ]
Soru NumarasıProjeKategoriDurumu GörüntüleSoruluş ZamanıSon Güncelleme
0067017OKC[Tüm Projeler] GenelHerkese Açık2018-06-13 14:122020-01-03 18:03
Bildirencan3006 
DurumcevaplanmışÇözümcevaplandı 
Konu0067017: ÖKC’lerden Gerçekleştirilen Satışlar Nedeniyle GİB’e Elektronik Ortamda Bildirilmesi Gereken AYLIK SATIŞ TUTARI VE KDV Bilgileri
SoruÖKC’lerden Gerçekleştirilen Satışlar Nedeniyle GİB’e Elektronik Ortamda Bildirilmesi Gereken AYLIK SATIŞ TUTARI VE KDV Bilgileri ÖKC’den Nasıl Temin Edilecektir?
Etiketler"e fatura iptal", <marquee>aaa</marquee>
Eklenen Dosyalar

- İlişkiler

-  Cevap
(0113189)
Gelir İdaresi Başkanlığı
2018-06-13 17:16

Bildirime konu edilmesi gereken ÖKC Mali Bilgileri esas itibariyle; ÖKC bazında ve bir aylık dönem içinde gerçekleştirilen satışlara ilişkin “Toplam Satış Tutarı” ile “Toplam KDV Tutarı” bilgileridir.

Bu bilgilerin temininde aşağıda belirtilen yöntemlerden herhangi biri kullanılmak suretiyle elde edilmesi mümkündür.
 
a) Ödeme kaydedici cihazlardan günlük olarak alınmakta olan “ÖKC Günlük Z Raporları”nda yer alan bilgilerin toplanması suretiyle aylık döneme ait “Toplam Satış Tutarı” ile “Toplam KDV Tutarı” hesaplanabilir.
 
b) Kullanılmakta olan ödeme kaydedici cihazlardan alınan aylık döneme ait “Mali Hafıza Raporları”nda (Mali hafıza raporunun alınması aşamasında başlangıç tarihi olarak ilgili ayın ilk günü, bitiş tarihi olarak ta ilgili ayın son gününün girilmesi suretiyle) yer alan bilgilerden ilgili aya ait “Toplam Satış Tutarı” ile “Toplam KDV Tutarı” bilgileri

c) Ödeme Kaydedici Cihazların kurumsal ERP sistemleri ile entegre bir şekilde kullanmakta olan işletmelerde, ÖKC den düzenlenen her fişe ait satış bilgilerinin ERP sisteminde de takip edilmesi mümkün olduğundan, ilgili ERP sistemlerinden aylık döneme ait “Toplam Satış Tutarı” ile “Toplam KDV Tutarı” bilgileri temin edilerek ÖKC Mali Raporuna dahil edilebilir. Bu suretle ERP sistemlerinde temin edilen bu verilerin ÖKC’lerde kayıt altında olan verilerle aynı olmasından ve doğruluğundan doğan sorumluluk mükelleflere ait olacaktır.


Powered by Mantis Bugtracker