Mantis Bug Tracker


Soru Detaylarını Görüntüle Cevaplara Git ] Yazdır ]
Soru NumarasıProjeKategoriDurumu GörüntüleSoruluş ZamanıSon Güncelleme
0066002OKC[Tüm Projeler] GenelHerkese Açık2018-05-02 16:452018-08-08 17:26
Bildirenbasar_karasu 
DurumcevaplanmışÇözümcevaplandı 
Konu0066002: Seyyar Pos Cihazlarıyla İlgili
Soru483 no.lu tebliğin 6. Maddesine istinaden tüm satışlarında e-fatura ve e-arşiv faturası düzenleyen mükelleflerin aynı zamanda faaliyetlerinde seyyar pos cihazı kullanmaları durumunda, bu seyyar pos cihazlarının YN ÖKC olması zorunlu mu?
EtiketlerHiçbir etiketi yok.
Eklenen Dosyalar

- İlişkiler

-  Cevap
(0111416)
Gelir İdaresi Başkanlığı
2018-05-02 18:10

483 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin 6. maddesinde belirlenen işletme büyüklüğü ölçüleri ile ödeme kaydedici cihaz veya fatura düzenleyen sistem sayısı koşullarını sağlamak şartıyla dilekçe ile anılan tebliğde belirlenen şartları sağladığını gösteren tevsik edici bilgi ve belgelerle birlikte, gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine (merkez vergi dairesi) yazılı olarak başvuruda bulunan mükelleflere bildirimin vergi dairesi kayıtlarına girdiği tarihten itibaren ÖKC kullanma muafiyeti getirilmiştir.
Ayrıca anılan tebliğin 6. Maddesinin 3. Fıkrasında “Bu maddenin birinci fıkrası kapsamına dahil olarak tüm satışlarında e-Fatura veya e-Arşiv Fatura düzenleyen mükelleflerin, söz konusu e-Fatura ve e-Arşiv Faturalarında, mal satışları ile hizmet ifalarının tahsilat işlemlerinde kullandıkları banka vb. kuruluşlara ait EFT-POS cihazlarından gerçekleştirilen tahsilata ilişkin müşteri slibinde yer alan temel bilgilere, e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına ilişkin teknik kılavuzlarda belirtildiği şekilde yer vermeleri gerekmektedir.” denilmektedir.
Söz konusu tebliğin 6. Maddesindeki şartları sağlamanız halinde ÖKC kullanımından muaf tutulmakla birlikte mevcut seyyar poslarınızı kullanmanızın önünde bir engel bulunmamaktadır. ÖKC kullanımından muaf olmanız halinde Seyyar pos cihazlarının EFT-POS özellikli YN ÖKC ile değiştirme zorunluluğu bulunmamaktadır.
Muafiyet koşullarının ihlal edilmemesi için, tüm satış işlemlerine e-Fatura ve/veya e-Arşiv fatura verilmesi gerektiğinden, sahip olunan YN ÖKC’lerden müşterilere ÖKC fişi düzenlenmemesi, sadece bilgi fişi mahiyetindeki belgelerin düzenlenmesi gerekmektedir.


Powered by Mantis Bugtracker