Mantis Bug Tracker


Soru Detaylarını Görüntüle Cevaplara Git ] Yazdır ]
Soru NumarasıProjeKategoriDurumu GörüntüleSoruluş ZamanıSon Güncelleme
0065416OKC[Tüm Projeler] GenelHerkese Açık2018-04-03 10:162018-08-08 17:31
BildirenDuygu Sey 
DurumcevaplanmışÇözümcevaplandı 
Konu0065416: ÖKC Kullanımı
SoruMerhaba,
Firma ÖKC'den muaf olup mağazalarında ÖKC cihazını ERP programı ile entegre etmeden kullanmak istemektedir.
Böyle bir işlem yapılması mümkün müdür.
EtiketlerHiçbir etiketi yok.
Eklenen Dosyalar

- İlişkiler

-  Cevap
(0110397)
Gelir İdaresi Başkanlığı
2018-04-03 14:41

483 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin 6. Maddesindeki şartları yerine getirip bağlı olunan Vergi Dairesine tevsik edici belgelerle birlikte yazılı olarak bildirim yapılıp Vergi Dairesinin kayıtlarına giriş yapılmasını müteakip ÖKC Kullanma Muafiyetiniz başlamış oluyor, bu tarihten sonra ÖKC bulundurma zorunluluğunuz kalmıyor. Muafiyetinizin başladığı tarihten sonra artık işletmenizde bulunan ÖKC lerden ÖKC Fişi düzenlemeniz mümkün değildir. Bu tarihten sonra ÖKC mevzuatı dışında olmanız nedeni ile kullandığınız ERP programı ile ÖKC’lerinizin Entegrasyon konusunu; e-fatura,e-arşiv fatura, e-defter sistemlerine geçmiş olmanızdan dolayı ilgili şubelerin değerlendirmesi gerekmektedir.

Ayrıca elinizdeki ÖKC’leri yaptığınız satışlarda Bilgi Fişi olarak kullanabileceğiniz gibi 3100 sayılı Sayılı Kanunun 60 Seri no’lu Genel Tebliğine göre Hurdaya ayırabilirsiniz veya ÖKC’leri VUK’nun 465 Seri no’lu Genel Tebliğinde belirtilen şartlar ile Devir, Satış yapabilirsiniz.


Powered by Mantis Bugtracker