Mantis Bug Tracker


Soru Detaylarını Görüntüle Cevaplara Git ] Yazdır ]
Soru NumarasıProjeKategoriDurumu GörüntüleSoruluş ZamanıSon Güncelleme
0054057E-FATURAe-Fatura DiğerHerkese Açık2017-03-31 10:352019-12-17 10:48
BildirenHAKSAT 
DurumcevaplanmışÇözümcevaplandı 
Konu0054057: E FATURA MÜŞTERİSİNE E-ARŞİV FATURA KESİLMESİ
SoruMERHABA

E FATURA MÜKELLEFİ MÜŞTERİYE E ARŞİV FATURA DÜZENLENMİŞ KDV DÖNEMİ GEÇMİŞ OLDUĞU

İÇİN KESİLEN FATURAYI İPTAL EDİLİP TEKRAR E-FATURA OLARAK TEKRAR

DÜZENLEMELİ MİYİZ?

KONU İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME RİCA EDERİZ.

İYİ ÇALIŞMALAR KOLAY GELSİN.

EtiketlerHiçbir etiketi yok.
ÖNEMLİ UYARIBu forum sitesinde yazılanlar özelge niteliği taşımamaktadır,sadece mükelleflerimize yardımcı olma amaçlıdır.Verilen cevaplar sistemde yapılan güncellemelerle birlikte değişebilmektedir.Cevaplanma tarihine bakınız,daha güncel bir cevap verilmiş olabilir.
Eklenen Dosyalar

- İlişkiler

-  Cevap
(0091749)
Gelir İdaresi Başkanlığı
2017-04-04 15:55
güncelleme tarihi: 2019-12-17 10:48

Merhaba,

509 Sıra nolu VUK Genle Tebliğinin 'IV.1.4. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu''b) e-Fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu bulunan mükelleflerin, sattıkları mallar ve/veya ifa ettikleri hizmetler için düzenleyecekleri faturaları, bu Tebliğin “V.7.” ve “VIII.”numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde e-Fatura olarak düzenlemeleri ve almaları zorunludur

Bununla birlikte e-Fatura kullanıcısına sehven düzenlediğiniz e-Arşiv / matbu kağıt faturayı her iki tarafından kayıtlarına aldığı ve KDV Beyannamesine konu edildiği durumda ise e-Arşiv Faturanın / matbu kağıt faturanın iptal edilmesi söz konusu olmayıp;

Vergi Usul Kanununda öngörülen ceza hükümlerinin uygulanmasını gerektirmekle birlikte, fatura içeriği mal teslimi veya hizmet ifasının yapılmadığı anlamına gelmeyeceğinden mal teslimi veya hizmetin ifa edilmiş olması ile Katma Değer Vergisi açısından vergiyi doğuran olay gerçekleşmektedir. Ayrıca fatura içeriği mal teslimi veya hizmet ifasının kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile illiyet bağının bulunması, kazancın elde edilmesine yönelik bulunan ve karşılığında gayri maddi bir kıymet iktisap edilmemiş ve maliyete dahil edilecek mahiyette olmaması durumunda da faturaya konu tutarın kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilmesi ve faturada gösterilen KDV nin 3065 sayılı KDV Kanununu 29. maddesinde belirtilen şartları taşıması şartıyla sözkonusu KDV nin indirim olarak dikkate alınması 213 sayılı VUK un 3. maddesi gereğidir.

Bu nedenle; vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esas olduğundan; gerçek bir işleme (mal teslimi veya hizmet ifası) dayanan harcamaların e-Fatura yerine e-Arşiv Fatura / matbu kağıt fatura ile tevsik edilmesinin, Vergi Usul Kanununda öngörülen cezai hükümlerin uygulanması haricinde safi kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınmasına ve faturada gösterilen ve KDV Kanununun 29. maddesinde belirtilen şartları taşıyan KDV nin indirimine engel olmadığı tabiidir.

Diğer taraftan, e-Arşiv Fatura düzenlense bile, zorunluluk kapsamındaki
mükelleflerin düzenlemesi gereken asıl belge olan e-faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren 7 gün içinde düzenlenmemiş olması durumunda, düzenlenmeyen e-Fatura için bu belgeyi düzenlemek ve almak zorunda olanlara Kanunun 353 üncü maddesinin birinci bendine göre özel usulsüzlük cezasının kesilmesi gerekmektedir.Powered by Mantis Bugtracker