Mantis Bug Tracker


Soru Detaylarını Görüntüle Cevaplara Git ] Yazdır ]
Soru NumarasıProjeKategoriDurumu GörüntüleSoruluş ZamanıSon Güncelleme
0005390E-FATURAe-Fatura Entegrasyon YöntemiHerkese Açık2014-02-26 17:142021-03-25 00:07
BildirenAYSE DEMIROGLU 
DurumcevaplanmışÇözümcevaplandı 
Konu0005390: GİB'DEN GELEN E-POSTA (1220 HEDEFTEN SISTEM YANITI GELMEDI)
SoruSayın İlgili;

Tarafınızdan şöyle bir e-posta aldık:

"Sayın İlgili,
XXX - XXX tarih aralığında yapılan sorgu sonuçlarından adınıza düzenlenmiş ve posta kutunuza iletilen faturalara sistem yanıtı dönmeniz gerektiği halde dönmediğiniz tespit edilmiştir. Bu durum fatura trafiğinde aksamalara sebep olmaktadır. Belirtilen hatanın çok kez tekrarlanması durumunda entegrasyon hesabınız kapatılarak portal hesabınız aktive edilecek ve entegrasyon izniniz iptal edilecektir. Tekrar entegrasyon aktivenizin yapılmasını istediğinizde ise yeniden testlere tabi tutulacaksınız. "

Sistemimizi düzenli olarak kontrol ediyoruz ve faturalar için sistem yanıtlarını dönüyoruz.

E-postada bahsi geçen faturalar yine bizim sistemimize düşmeyen faturalar için olabilir. Sistemimize düşmeyen faturalar için nasıl bir yol izleyeceğiz? Bize düşmeyen faturalar için yanıt dönemiyoruz.
Etiketlerhttps://volkanyilmaz.com.tr, https://wolkanca.com.tr
ÖNEMLİ UYARIBu forum sitesinde yazılanlar özelge niteliği taşımamakta olup sadece mükelleflerimize yardımcı olma amaçlıdır.
Eklenen Dosyalar

- İlişkiler

-  Cevap
(0008281)
zzTUGBA KASIKCI
2014-02-26 17:15
güncelleme tarihi: 2016-04-06 15:12

Canlı ortama geçtiği andan itibaren faturalar alıcının sistemine düşmektedir.

- Alıcının sistemi kapalıysa alıcıya gönderilen zarfların durumu önce 1210, (4. gönderimin) ardından 1215 olur. 1215 durumundaki zarfların gönderici tarafından tekrar gönderilmesi gerekmektedir. GİB tekrar fatura/zarf gönderimi yapmamaktadır.
- Alıcının sistemi açıkken alıcı kendisine gelen zarfları işlerken hata bulursa GİB'e sistem yanıtı döndüğünde zarfların durumu 1230 olur. 1230 durumundaki zarfların gönderici tarafından tekrar gönderilmesi gerekmektedir. GİB tekrar fatura/zarf gönderimi yapmamaktadır.
- Alıcının sistemi açıkken kendisine gelen zarfları aldığında - bunu web servis yanıtı ile GİB'e bildirmiş - ancak sistem yanıtı dönmediğinde (zarfların durumu 1220 HEDEFTEN SISTEM YANITI GELMEDI ise) GİB'e hata mesajı dönmediği için zarfları almış olmaktadır. 1220 durum kodunda alıcı zarfı sistemine aldığını GİB'e bildirmiş ancak zarfı sorunsuzca işleyip işleyemediğine dair olumlu ya da olumsuz bir cevap dönmemiştir. Bu durumda alıcı zarfı sistemine aldığını bildirdiği için zarfı ve içerisindeki faturaları kendi sisteminde bulmalıdır (*). 1220 durumundaki zarfların tekrar gönderilmesi söz konusu değildir. Gönderici bu durumdaki zarfları tekrar gönderirse mükerrer gönderim olacaktır. GİB tekrar fatura/zarf gönderimi yapmamaktadır. (Durum kodları hakkında 2614 numaralı sorunun cevabına bakabilirsiniz.)

Zarflar 1220 durum kodundaysa, canlı ortama geçtikten sonra alıcının sistemi açık olduğu için bu faturalar alıcıya iletilmiştir. "Sistemimize düşmeyen faturalar" demişsiniz ancak 1220 durumundaki faturalar sisteminize gelmiştir. Alıcı sisteminde bunları bulmalı ve sistem yanıtı dönmelidir. Mevcut durumda alıcı faturaları almış sayılmaktadır. Ancak alıcının 48 saat içerisinde zarfın başarısız işlendiğine dair sistem yanıtı dönmesi ihtimali bulunmaktadır. Bu durumda zarf ve içerisindeki faturalar geçersiz hale düşmektedir. (1220 durumundaki zarfa 48 saatten sonra başarısız sistem yanıtı dönülemez. Dönülmeye çalışıldığında sistem yanıtı zarfı 1191 hatası alır ve ilgili sistem yanıtı dikkate alınmaz.)

GİB tarafından alıcıya başarıyla gönderilen ve alıcıdan zarfın alındığına dair başarılı yanıt alınan (1300 BASARIYLA TAMAMLANDI) ya da zarfın gönderim tarihinden itibaren 48 saat içerisinde alıcı tarafından olumsuz sistem yanıtı dönülerek 1230 durumuna düşürülmeyen ve 1220 HEDEFTEN SISTEM YANITI GELMEDI durumunda kalan zarfların içerisindeki faturalar alıcıya ulaşmış demektir ve artık 1300 durumundaymış gibi düşünülmelidir. Alıcıya ulaşan bu faturalar (alıcı sisteminde bulamadığını söylese bile) geçerlidir.

1220 durumda gönderici alıcı ile görüşmeli ve alıcının sistem yanıtı dönmesi konusunda uyarmalıdır ki zarfın nihai durumu belli olsun ve buna göre faturanın geçerliliği bir an önce netleşsin.

Alınan zarfın imza doğrulamasında sorun var ancak zarf durumu 1220 durumunda kalmış ve 1230 durumuna çekilemiyorsa bu durumu yeni bir soru ile bildiriniz.

Gönderici GİB-Portal yöntemi kullanıcısıysa, 1220 durumundaki zarf için Zarf Bazında Listeleme ekranında "GİB Elektronik Fatura Merkezi zarfı ve içeriğindeki dökümanları alıcının posta kutusuna iletti. Alıcının posta kutusu Elektronik Fatura Merkezine zarfla ilgili henüz bir cevap göndermedi." bilgisi yer alır. Bu durumda gönderici zarfı arşive kaldırmamalıdır. Çünkü olur da zarf hatalı duruma düşerse (alıcının vereceği sistem yanıtına istinaden), Zarf Bazında Listeleme ekranında hatadan 24 saat sonra belirecek olan Tekrar Gönder düğmesi kullanılabilir. Ancak zarf arşive alındıktan sonra hata alırsa aynı fatura numarası ile tekrar gönderim yapılamaz (Bakınız 12957 numaralı soru).

Alıcı portal yöntemi kullanıcısıysa durumun incelenmesi için yeni bir soru bildirerek alıcının portal kullanıcısı olduğunu belirtiniz.

Alıcı sistem yanıtı dönerken 1191 durum kodu ile hata alıyorsa 14186 numaralı sorunun cevabını da incelemelidir.

Alıcı sistem yanıtı döndüğünden eminse 5818 numaralı sorunun cevabına bakarak sistemini düzeltmelidir.

(*) Alıcı zarfları sisteminde bulamıyorsa gönderici ile görüşüp zarfların içerisindeki faturaların (ya da kabul/red uygulama yanıtlarının) XML'lerini (pdf, kağıt çıktısı vs. geçersizdir. Geçerli hali GİB üzerinden başarıyla geçmiş XML'idir.) göndericiden alıp sistemine kaydedebilir. Ancak bu iletimden sonra alıcının sistemi fatura zarfı için başarısız sistem yanıtı üretip gönderirse fatura zarfının durumu 1230 olacak ve içerisindeki fatura geçersiz olacaktır. 1220 durumundaki (1230'a dönmemiş) faturalar GİB üzerinden hata almadan geçtiği ve alıcı tarafından da hata dönülmediği için geçerlidir. (Alıcı zarf numaralarını biliyor ancak gönderici bilgisini ve gönderim zamanını bilmiyorsa, Soru Bildir alanından yeni bir soru bildirip söz konusu zarf numaralarını belirtirse gönderici bilgilerini bildirebiliriz.)

Zarftaki faturaların iptali isteniyorsa 9920 numaralı sorunun cevabına göre işlem yapılabilir.Powered by Mantis Bugtracker