Mantis Bug Tracker


Soru Detaylarını Görüntüle Cevaplara Git ] Yazdır ]
Soru NumarasıProjeKategoriDurumu GörüntüleSoruluş ZamanıSon Güncelleme
0050584E-ARSIV(Kategori Yok)Herkese Açık2016-12-17 10:052019-12-17 11:33
Bildirenz.turkturyol 
DurumcevaplanmışÇözümcevaplandı 
Konu0050584: bilet
Sorukurumumuzun satışları 5.000,000 TL geçtiğinden dolayı internet ortamında sanal kredi kart ile yolcu taşıma bileti satışı yapmaktadır. e arşiv mevzuatında bilet satışları müstesnadır belirtiliyor. bu bilet satışı genel olarak bütün biletlerimi içeriyor yoksa belirli biletlerimi kapsıyor bu konuda kurumumuza detaylı bilgi verebilir misiniz
EtiketlerHiçbir etiketi yok.
ÖNEMLİ UYARIBu forum sitesinde yazılanlar özelge niteliği taşımamaktadır,sadece mükelleflerimize yardımcı olma amaçlıdır.Verilen cevaplar sistemde yapılan güncellemelerle birlikte değişebilmektedir.Cevaplanma tarihine bakınız,daha güncel bir cevap verilmiş olabilir.
Eklenen Dosyalar

- İlişkiler

-  Cevap
(0085830)
Gelir İdaresi Başkanlığı
2016-12-19 12:01
güncelleme tarihi: 2019-12-17 11:33

Merhaba,

509'no lu Tebliğ'nin
IV.2.4.2. Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Ortamında İlan Yayınlayanlar ile İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarının e-Arşiv Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere internet ortamında Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkul, motorlu araç vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan internet sitelerinin sahipleri veya işleticileri ile internet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunan internet reklamcılığı hizmet aracıları, 1/1/2020 tarihine kadar (2020 ve müteakip hesap dönemlerinden itibaren bu paragrafta belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükelleflerin ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde) başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorundadır. Bu suretle aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayanlar tarafından belirtilen tarihlerden itibaren düzenlenecek faturaların, bu Tebliğin “V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde, e-Fatura veya e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi zorunludur.

Yukarıda yer verilen mevzuat ve açıklamalar doğrultusunda; internet üzerinden sadece bilet satışı yapıyor olmanız bunun dışında herhangi bir internet satışınızın bulunmaması durumunda 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu'nun maddesi doğrultusunda e-Arşiv Uygulamasına geçme mecburiyetiniz bulunmamaktadır.

Ancak internet üzerinden bilet satışı dışında herhangi bir satış yapıyor olmanız ve internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2015 ve müteakip hesap dönemlerinde brüt satış hasılatları 5 Milyon TL ve üzerinde olan mükellefler ilgili hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başına kadar.
internet satış yapan ve 2018 yılında 5 milyon TL ve üzerinde hasılat elde
edenlerin 1/1/2020 tarihinden itibaren e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

İyi günler...Powered by Mantis Bugtracker