Mantis Bug Tracker


Soru Detaylarını Görüntüle Cevaplara Git ] Yazdır ]
Soru NumarasıProjeKategoriDurumu GörüntüleSoruluş ZamanıSon Güncelleme
0004450E-FATURAe-Fatura Teknik SorularHerkese Açık2014-02-10 11:402016-01-15 22:36
Bildirenhuseyinyigit 
DurumcevaplanmışÇözümcevaplandı 
Konu0004450: Sistem yanıtı sorunu
SoruMerhaba

GIB den gelen bir sistem yanıtlarında aşağıdaki gibi xml gelmekte. Receiver kısmında alıcı vergi numarası belirtilmediği için şematron kontrolünden geçemiyor problem nedir acaba. Gelen cevabı zarf UUID leri ile takip edince bizim gönderdiğimiz faturaya istinaden gönderildiğini görüyoruz.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<sh:StandardBusinessDocument
    xmlns:ef="http://www.efatura.gov.tr/package-namespace" [^]
    xmlns:sh="http://www.unece.org/cefact/namespaces/StandardBusinessDocumentHeader" [^]
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" [^] xsi:schemaLocation="http://www.unece.org/cefact/namespaces/StandardBusinessDocumentHeader [^] PackageProxy.xsd">
    <sh:StandardBusinessDocumentHeader>
        <sh:HeaderVersion>1.0</sh:HeaderVersion>
        <sh:Sender>
            <sh:Identifier>GIB</sh:Identifier>
            <sh:ContactInformation>
                <sh:Contact>3900383669</sh:Contact>
                <sh:ContactTypeIdentifier>VKN_TCKN</sh:ContactTypeIdentifier>
            </sh:ContactInformation>
            <sh:ContactInformation>
                <sh:Contact>Gelir İdaresi Başkanlığı</sh:Contact>
                <sh:ContactTypeIdentifier>UNVAN</sh:ContactTypeIdentifier>
            </sh:ContactInformation>
        </sh:Sender>
        <sh:Receiver>
            <sh:Identifier/>
            <sh:ContactInformation>
                <sh:Contact/>
                <sh:ContactTypeIdentifier>VKN_TCKN</sh:ContactTypeIdentifier>
            </sh:ContactInformation>
            <sh:ContactInformation>
                <sh:Contact>null</sh:Contact>
                <sh:ContactTypeIdentifier>UNVAN</sh:ContactTypeIdentifier>
            </sh:ContactInformation>
        </sh:Receiver>
        <sh:DocumentIdentification>
            <sh:Standard>UBL-TR</sh:Standard>
            <sh:TypeVersion>1.0</sh:TypeVersion>
            <sh:InstanceIdentifier>a8c510ed-3593-4728-9006-b1802ba6e921</sh:InstanceIdentifier>
            <sh:Type>SYSTEMENVELOPE</sh:Type>
            <sh:CreationDateAndTime>2014-02-10T11:22:55</sh:CreationDateAndTime>
        </sh:DocumentIdentification>
    </sh:StandardBusinessDocumentHeader>
    <ef:Package>
        <Elements>
            <ElementType>APPLICATIONRESPONSE</ElementType>
            <ElementCount>1</ElementCount>
            <ElementList>
                <ApplicationResponse
                    xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:ApplicationResponse-2"
                    xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
                    xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
                    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" [^] xsi:schemaLocation="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:ApplicationResponse-2 ../xsd/maindoc/UBLTR-ApplicationResponse-2.0.xsd">
                    <cbc:UBLVersionID>2.0</cbc:UBLVersionID>
                    <cbc:CustomizationID>TR1.0</cbc:CustomizationID>
                    <cbc:ProfileID>UBL-TR-PROFILE-1</cbc:ProfileID>
                    <cbc:ID>5b373251-64c9-4257-a7b9-97c67ef9a0ee</cbc:ID>
                    <cbc:UUID>26b364b7-369e-49d3-a876-f98d047d7864</cbc:UUID>
                    <cbc:IssueDate>2014-02-10</cbc:IssueDate>
                    <cbc:IssueTime>11:22:55</cbc:IssueTime>
                    <cac:SenderParty>
                        <cac:PartyIdentification>
                            <cbc:ID schemeID="VKN">3900383669</cbc:ID>
                        </cac:PartyIdentification>
                        <cac:PartyName>
                            <cbc:Name>Gelir İdaresi Başkanlığı</cbc:Name>
                        </cac:PartyName>
                        <cac:PostalAddress>
                            <cbc:StreetName>Yeni Ziraat Mahallesi Etlik Cad. No: 16</cbc:StreetName>
                            <cbc:CitySubdivisionName>Dışkapı</cbc:CitySubdivisionName>
                            <cbc:CityName>ANKARA</cbc:CityName>
                            <cbc:PostalZone>06110</cbc:PostalZone>
                            <cac:Country>
                                <cbc:IdentificationCode>TR</cbc:IdentificationCode>
                                <cbc:Name>Türkiye</cbc:Name>
                            </cac:Country>
                        </cac:PostalAddress>
                    </cac:SenderParty>
                    <cac:ReceiverParty>
                        <cac:PartyIdentification>
                            <cbc:ID schemeID="TCKN"/>
                        </cac:PartyIdentification>
                        <cac:PostalAddress>
                            <cbc:CitySubdivisionName/>
                            <cbc:CityName/>
                            <cac:Country>
                                <cbc:IdentificationCode>TR</cbc:IdentificationCode>
                                <cbc:Name>Türkiye</cbc:Name>
                            </cac:Country>
                        </cac:PostalAddress>
                    </cac:ReceiverParty>
                    <cac:DocumentResponse>
                        <cac:Response>
                            <!-- cbc:ReferenceID = Response ID -->
                            <cbc:ReferenceID>4adb8776-7e8f-41f9-9429-985b324fff46</cbc:ReferenceID>
                            <!-- S_APR = System application response -->
                            <cbc:ResponseCode>S_APR</cbc:ResponseCode>
                            <cbc:Description>SystemApplicationResponse</cbc:Description>
                        </cac:Response>
                        <cac:DocumentReference>
                            <!-- cbc:ID = Zarf ID -->
                            <cbc:ID>40340722-DC08-4900-A0D5-BF9301E1687C</cbc:ID>
                            <cbc:IssueDate>2014-02-10</cbc:IssueDate>
                            <cbc:DocumentTypeCode/>
                            <cbc:DocumentType/>
                        </cac:DocumentReference>
                        <cac:LineResponse>
                            <cac:LineReference>
                                <!-- cbc:LineID = Giden Zarf.xml satır no -->
                                <cbc:LineID>0</cbc:LineID>
                                <cac:DocumentReference>
                                    <!-- cbc:ID = Zarf ID -->
                                    <cbc:ID>40340722-DC08-4900-A0D5-BF9301E1687C</cbc:ID>
                                    <cbc:IssueDate>2014-02-10</cbc:IssueDate>
                                </cac:DocumentReference>
                            </cac:LineReference>
                            <cac:Response>
                                <!-- cbc:ReferenceID = Line Response ID -->
                                <cbc:ReferenceID>a64165b9-c7c3-4210-8a31-983101c4ee15</cbc:ReferenceID>
                                <cbc:ResponseCode>1000</cbc:ResponseCode>
                                <cbc:Description>ZARF KUYRUGA EKLENDI</cbc:Description>
                            </cac:Response>
                        </cac:LineResponse>
                    </cac:DocumentResponse>
                </ApplicationResponse>
            </ElementList>
        </Elements>
    </ef:Package>
</sh:StandardBusinessDocument>
EtiketlerHiçbir etiketi yok.
ÖNEMLİ UYARIBu forum sitesinde yazılanlar özelge niteliği taşımamakta olup sadece mükelleflerimize yardımcı olma amaçlıdır.
Eklenen Dosyalar

- İlişkiler

-  Cevap
(0006625)
Gelir İdaresi Başkanlığı
2014-02-12 10:20

Entegrasyon Test Planı dokümanının 7 c maddesinde belirtildiği üzere;

Başkanlık, periyodik olarak posta kutusu uygulamalarına etiketi GIB olan ve geçersiz şema yapısına ait fatura içeren zarf göndermektedir. Posta kutusu uygulamalarının gelen bu zarfı alabilmeleri beklenmektedir. Posta kutusu uygulamaları gelen bu zarfa geçersiz olduğunu belirten bir durum kodu ile sistem yanıtı oluşturmaları beklenmektedir.

Yani sizin GİB'den gönderilmiş olan bu hatalı zarftaki hatayı bulup GİB'e dönmeniz gerekmektedir.


Powered by Mantis Bugtracker