Mantis Bug Tracker


Soru Detaylarını Görüntüle Cevaplara Git ] Yazdır ]
Soru NumarasıProjeKategoriDurumu GörüntüleSoruluş ZamanıSon Güncelleme
0000337E-FATURAe-Fatura TebliğleriHerkese Açık2013-12-17 16:442013-12-19 13:07
BildirenSERKAN1985 
DurumcevaplanmışÇözümcevaplandı 
Konu0000337: geçme zorunluluğum var mı?
SoruMerhabalar, A firması şartları sağladığından dolayı e-faturaya geçtiyse ve benim firmam bu A firmasından 2011 yılı alış yaptıysa ve brüt satışlarım da 25 veya 10 milyonu aşıyorsa e-faturaya geçme zorunluluğum var mı?
EtiketlerHiçbir etiketi yok.
ÖNEMLİ UYARI
Eklenen Dosyalar

- İlişkiler

-  Cevap
(0000440)
Gelir İdaresi Başkanlığı
2013-12-19 12:52
güncelleme tarihi: 2013-12-19 13:06

421 Sıra No'lu VUK Genel Tebliğinin
3. Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunlulugu
3.1. Kapsama Giren Mükellefler
3.1.1. Yukarıda yer verilen yetkilere istinaden Bakanlıgımızca asagıda sayılan mükellef gruplarına elektronik
defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dâhil olma zorunlulugu getirilmistir.
a) 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yag lisansına sahip olanlar ile
bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satıs
hasılatına sahip olanlar.
b) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, insa
veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10
Milyon TL brüt satıs hasılatına sahip olanlar. ibareleri yer almaktadır.

Buna istinaden bahsetmiş olduğunuz A firması Tebliğde bahsedilen Petrol Piyası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahipse veya ÖTV III Sayılı Cetvelde yer alan bir firma ise ve sizde belirtilen hadlerin üzerinde bir Brüt Satış hasılatına sahipseniz başvuruda bulunmanız gerekmektedir.

Bu forum sitesinde yazılanlar özelge niteliği taşımamakta olup sadece mükelleflerimize yardımcı olma amaçlıdır.Powered by Mantis Bugtracker