Mantis Bug Tracker


Soru Detaylarını Görüntüle Cevaplara Git ] Yazdır ]
Soru NumarasıProjeKategoriDurumu GörüntüleSoruluş ZamanıSon Güncelleme
0030037E-DEFTERe-Defter MevzuatıHerkese Açık2015-11-27 17:452020-12-03 13:50
BildirenOZGUR SERDAR 
DurumcevaplanmışÇözümcevaplandı 
Konu0030037: şirket birleşmesi
SoruE-defter mükellefi olan bir anonim şirket(A şirketi) ile e-edfter olmayan ve brüt satış itibariyle de 01.01.2016 da e-deftere geçmeyecek olan bir limited şirket(B şirketi) ile birleşme yapılacaktır.

A şirketi yasa gereği birleşme ile fes olacak. B şirketi e-fatura, e-defter müracatı yapması gerekiyor mu?
fes olan A şirketi ile ilgili GİB'e bildirim nasıl yapılacak?

teşekkürler,
EtiketlerHiçbir etiketi yok.
ÖNEMLİ UYARIBu forum sitesinde yazılanlar özelge niteliği taşımamaktadır,sadece mükelleflerimize yardımcı olma amaçlıdır.Verilen cevaplar sistemde yapılan güncellemelerle birlikte değişebilmektedir.Cevaplanma tarihine bakınız,daha güncel bir cevap verilmiş olabilir.
Eklenen Dosyalar

- İlişkiler

-  Cevap
(0052193)
EBRU OZTURK
2015-12-02 11:55

Sayın ilgili,
448 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; “Bu Tebliğ kapsamında elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirilen mükellefler; tam bölünme, birleşme (devralma şeklinde birleşme ve yeni kuruluş şeklinde birleşme) veya tür (nev'i) değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan veya birleşilen tüzel kişi mükellefler ile tam
bölünme veya tür (nev'i) değişikliği sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler elektronik fatura uygulamasına geçmek ve elektronik defter kullanmak zorundadır. Uygulamalara geçme süresi hiçbir koşulda işlemin ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ayı geçemez." hükmü yer almaktadır.
Yukarıda yer alan hüküm gereğince birleşilen şirketin de e-Defter ve e-Fatura zorunluluğu bulunmaktadır. Birleşilen şirket elektronik ortamdan e-Fatura ve e-Defter başvurusunu yapabilir.
Birleşme sonucunda faaliyeti sona eren şirket ekinde Ticaret sicil Gazetesinin bulunduğu bir dilekçeyle faaliyetinin sona erdiğini Gelir İdaresi Başkanlığına bildirerek e-Fatura ve e-Defterden çıkarılmayı talep edebilir. Başkanlığımızca gönderdiğiniz belgeler üzerinde yapılacak değerlendirme sonucunda talebinizle ilgili tarafınıza dönüş yapılacaktır.
İyi çalışmalar


Powered by Mantis Bugtracker