Mantis Bug Tracker


Soru Detaylarını Görüntüle Cevaplara Git ] Yazdır ]
Soru NumarasıProjeKategoriDurumu GörüntüleSoruluş ZamanıSon Güncelleme
0027742E-ARSIVe-Arşiv MevzuatıHerkese Açık2015-10-22 17:172015-11-03 11:06
BildirenTASAR 
DurumcevaplanmışÇözümcevaplandı 
Konu0027742: E- Arşive Tabi olan firmaların ihracat yapması
SoruMerhabalar
E-Arşive tabiyiz vede kullanmaktayız yakın bir zaman da ihracat yapacağız yaptığımız ihracat faturalarını nasıl keseceğiz ve gümrüğe nasıl ibraz edeceğiz
EtiketlerHiçbir etiketi yok.
ÖNEMLİ UYARI
Eklenen Dosyalar

- İlişkiler

-  Cevap
(0048578)
Gelir İdaresi Başkanlığı
2015-11-03 11:06

Merhaba;

E-arşiv fatura kullanıcıları e-faturaya kayıtlı olmayan vergi mükelleflerine ve nihai tüketicilerine fatura düzenlemek durumunda oldukları satışlarda e-arşiv faturası düzenlemek zorundadırlar. Ancak 454 seri numaralı VUK genel Tebliğinin ilgili maddesinde aşağıdaki açıklama getirilmiştir. ''3.İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması;
E-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını da 1/1/2016 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenleyeceklerdir. Söz konusu faturaların e-fatura olarak düzenlenmesi ve gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar ile uygulamadan yararlanma yöntemleri www.efatura.gov.tr adresinde yayımlanan "e-Fatura Uygulaması Gümrük işlemleri Kılavuzu"nda ayrıntılı olarak açıklanacaktır.''

İyi günler...


Powered by Mantis Bugtracker