Mantis Bug Tracker


Soru Detaylarını Görüntüle Cevaplara Git ] Yazdır ]
Soru NumarasıProjeKategoriDurumu GörüntüleSoruluş ZamanıSon Güncelleme
0026992E-FATURAe-Fatura TebliğleriHerkese Açık2015-10-13 11:512015-11-10 09:53
Bildirenv.bingul 
DurumcevaplanmışÇözümcevaplandı 
Konu0026992: e-faturaya geçiş zorunluluk
SoruOrganize Sanayi Bölgemiz kurumlar ve gelir vergisi mükellefi değildir.2014 yılı brüt satışlarımız 10.000.000 TL üzerindedir.Kurumlar ve gelir vergisi mükellefi olmadığımız halde 01.01.2016 tarihinde e-fatura uygulamasına geçmek zorundamıyız ?
EtiketlerHiçbir etiketi yok.
ÖNEMLİ UYARIBu forum sitesinde yazılanlar özelge niteliği taşımamaktadır,sadece mükelleflerimize yardımcı olma amaçlıdır.Verilen cevaplar sistemde yapılan güncellemelerle birlikte değişebilmektedir.Cevaplanma tarihine bakınız,daha güncel bir cevap verilmiş olabilir.
Eklenen Dosyalar

- İlişkiler

-  Cevap
(0046400)

2015-10-13 15:20

Kurumlar vergisi mükellefiyetiniz olmamakla birlikte K.D.V ve Gelir Stopaj yönünden mükellefiyet kaydınızın bulunması nedeniyle defter tutma, beyanname verme, belge düzenine uyma ( fatura, gider pusulası, ödeme kaydedici cihaz fişi vb.) ile Vergi Usul Kanununda belirtilen tüm vergisel yükümlülükleri yerine getirmeniz gerektiğinden, 454 sıra no.lu VUK Genel Tebliğinde belirtilen kapsama dahil olma şartlarını taşımanız halinde elektronik defter ve elektronik fatura kullanma zorunluluğunuz bulunmaktadır.


Powered by Mantis Bugtracker