Mantis Bug Tracker


Soru Detaylarını Görüntüle Cevaplara Git ] Yazdır ]
Soru NumarasıProjeKategoriDurumu GörüntüleSoruluş ZamanıSon Güncelleme
0025460E-ARSIV(Kategori Yok)Herkese Açık2015-08-25 16:482022-03-23 17:41
BildirenALTINTAY 
DurumcevaplanmışÇözümcevaplandı 
Konu0025460: E-Arşiv Faturaların Vergi Mükelleflerine Elektronik Ortamda Ulaştırılması
SoruMerhaba,
VUK 433 tebliğinin 7.maddesine göre;
7- Belgelerin Alıcılarına Teslimi
Mükellefler e-Arşiv Uygulaması kapsamında elektronik belge biçiminde oluşturdukları faturayı bu Tebliğin 7.2 bölümünde belirtilen istisna haricinde alıcısına kâğıt ortamında teslim ederler.
Tebliğ çok açık olmasına rağmen Efatura ve EArşiv hizmeti veren kimi firmalara bu konuyu sorduğumda,Vergi mükellefi olan müşterilerinizden izin almanız durumunda eArşiv faturayı elektronik ortamda müşterilerinize gönderebilirsiniz demekteler.
İzin almanız durumunda kağıt masrafından ve posta masrafından da tasarruf etmiş olabilirsiniz şeklinde ifade edilmektedir.
Sorum şu;Vergi mükellefi olan müşterilerimden earşiv faturanın eposta ile gönderilmesi noktasında izin almam durumunda elektronik ortamda gönderebilir miyim?
Tşk ederim
İyi çalışmalar
Murat Altunok
Etiketlerhttps://volkanyilmaz.com.tr, https://wolkanca.com.tr
ÖNEMLİ UYARI
Eklenen Dosyalar

- İlişkiler

-  Cevap
(0045001)
Gelir İdaresi Başkanlığı
2015-09-28 17:03

443 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği

3. madde;

Bu Tebliğ kapsamında e-Arşiv Uygulamasından yararlanma izni verilen mükellefler;
a) 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olanlara düzenledikleri faturaları anılan Tebliğe göre e-fatura olarak oluşturmak, iletmek, muhafaza ve istenildiğinde ibraz etmek zorundadırlar.

b) (443 Sıra No.lu GT Ġle Değişen Hali) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 397) ile getirilen e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükelleflerine e-Arşiv Uygulaması kapsamında fatura oluşturmaya, kâğıt ortamında göndermeye ve oluşturulan faturaların ikinci nüshasını elektronik ortamda muhafaza ve istendiğinde ibraz etmeye zorunludurlar. Bununla birlikte söz konusu mükellefler, e-Arşiv Uygulaması kapsamında oluşturdukları faturaları alıcısının talebi doğrultusunda ve www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan e-fatura format ve standardını kullanmak ve de söz konusu faturanın basılabilir görüntüsünü de
eklemek şartıyla, müşterilerine elektronik ortamda da iletebilirler. Bu durumda e-Arşiv Faturasının ayrıca kağıda basılmasına gerek bulunmamaktadır.

c) Vergi mükellefi olmayanlara ise e-Arşiv Uygulaması kapsamında fatura oluşturmaya, müşterilerinin talebi doğrultusunda elektronik ortamda iletmeye veya kâğıt ortamında göndermeye, oluşturulan faturaların ikinci nüshasını elektronik ortamda muhafaza etmeye ve istenildiğinde ibraz etmeye zorunludurlar.

Ayrıca yine aynı tebliğin 7. maddesine göre;

Mükellefler, e-Arşiv Uygulaması kapsamında elektronik belge biçiminde oluşturdukları faturayı bu Tebliğin 7.1 ve 7.2 bölümünde belirtilen istisna haricinde alıcısına kâğıt ortamında teslim ederler.

7.1 397 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Getirilen e-Fatura
Uygulamasına Kayıtlı Olmayan Mükelleflere Faturanın Teslimi (443 Sıra No.lu GT Ġle Değişen Hali) e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflere
e-Arşiv Uygulaması kapsamında düzenlenen faturanın kâğıt ortamında teslim edilmesi esastır. Ancak e-arşiv Uygulaması kapsamında düzenlenen faturalar, alıcısının talebi doğrultusunda ve www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan e-fatura format ve standardının kullanılması ve de söz konusu faturanın basılabilir görüntüsünün eklenmesi koşuluyla e-fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflere elektronik ortamda da iletilebilecektir. Öte yandan, alıcısına malın yanında kâğıt olarak verilen fatura, irsaliyeli fatura yerine kullanılabilir. Ancak bu imkândan yararlanabilmek için faturanın, malın teslimi anında düzenlenmesi ve "İrsaliye yerine geçer." ifadesinin yazılması zorunludur.

7.2 E-Arşiv Uygulaması kapsamında, bu Tebliğin 3-c bendine göre vergi mükellefi olmayanlara düzenlenen fatura, alıcının rızasına bağlı olarak kâğıt veya elektronik ortamda teslim edilir. Vergi mükellefi olmayan alıcı tarafından elektronik ortamda teslimi istenen fatura internet dâhil olmak üzere her türlü elektronik araç ve ortamlar vasıtasıyla iletilebilir.
Vergi mükellefi olmayanlara yapılan satışlarda fatura, malın teslimi ya da hizmetin ifası anında elektronik ortamda iletiliyorsa müşteriye bu faturanın kâğıt çıktısı verilir. Bu durumda çıktının satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması zorunludur. Bu imkândan yararlanabilmek için faturanın malın teslimi anında düzenlenmesi zorunludur.

Dolayısıyla alıcı firmaların e arşiv faturalarını elektronik ortamda almak istediklerini herhangi bir iletişim aracıyla dahi olsa talep etmeleri firmanızın düzenlediği e arşiv faturalarını elektronik ortamda iletmeniz için yeterlidir.


Powered by Mantis Bugtracker