Mantis Bug Tracker


Soru Detaylarını Görüntüle Cevaplara Git ] Yazdır ]
Soru NumarasıProjeKategoriDurumu GörüntüleSoruluş ZamanıSon Güncelleme
0021717E-FATURAe-Fatura DiğerHerkese Açık2015-04-07 10:062020-06-11 15:51
Bildirencemilcalis 
DurumcevaplanmışÇözümcevaplandı 
Konu0021717: Nevi Değişikliği - devir-bölünme-birleşme hallerinde efatura
Soru03.04.2015 Tarihinde Ltd şirketten A.Ş. ye dönüşüm yaptık. Mali mühür başvurumuzu yaptık ve bilgilendirme dilekçemizi gelir idaresine gönderdik. 15 gün süre zarfında eski ünvan adına gelen faturaları ve eski şirketten kesmiş olduğumuz faturaları anonim şirkete mi muhasebeleştireceğiz.
EtiketlerHiçbir etiketi yok.
ÖNEMLİ UYARIBu forum sitesinde yazılanlar özelge niteliği taşımamaktadır,sadece mükelleflerimize yardımcı olma amaçlıdır.Verilen cevaplar sistemde yapılan güncellemelerle birlikte değişebilmektedir.Cevaplanma tarihine bakınız,daha güncel bir cevap verilmiş olabilir.
Eklenen Dosyalar

- İlişkiler

-  Cevap
(0035409)
zzTUGBA KASIKCI
2015-04-07 11:44
güncelleme tarihi: 2019-02-07 14:59

Merhaba,

Nev'i değişiklikte kullanıcının https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/ [^] adresi üzerinden yeni vkn'si ile e-fatura başvurusunda bulunmalıdır. Ardından http://www.efatura.gov.tr/dosyalar/31Mart_DikkatEdilmesiGerekenHususlar.docx [^] adresindeki dokümanın "6. Nevi Değişikliği" başlığına göre işlem yapılmalıdır.

"Başkanlık tarafından eski hesapları kapatılarak, yeni hesapları aktive edilecektir." durumu ile ilgili olarak nev'i değişikliğe giden firma mali mührü kendisine teslim edildikten SONRA yeni vergi kimlik numarası ile 24088 numaralı sorunun cevabına göre işlem yaparak E-Fatura ve E-Defter için online başvuruda bulunması gerekmektedir. Ardından kullanıcının eski vergi kimlik numarasına ait hesabı;
1. GİB-Portal yöntemiyse;
   - Eski hesabına ait fatura ve yanıtlarını 350 numaralı sorunun cevabından yararlanarak bilgisayarına indirmelidir.
   - Sonrasında eski portali kapatılarak yeni hesabı açılacaktır. (dilekçesi birimimize ulaştıktan sonra)
2. Entegrasyon yöntemiyse;
   - Yeni hesabının açılabilmesi için yönlendirme yapılacaktır. (dilekçesi birimimize ulaştıktan sonra)
3. Özel entegrasyon yöntemiyse;
   - Aksi belirtilmedikçe bir özel entegratör firmanın hesabını kapatırsa sonrasında firmanın GİB-Portali açılır. Nev'i değişikliklerinde firmanın eski vkn'ye ait portalinin açılmaması ya da açıldıysa kapatılması için GİB'le iletişime geçmesi gerekmektedir (Yukarıdaki bağlantıdaki bilgiler doğrultusunda posta yolu ile işlem yapılarak). GİB-Portaliniz açılırsa, eski unvanlı ve vkn'li bu hesabınıza faturalar gelebilir. Özel entegratörünüz yeni vergi kimlik numaranızla e-fatura hesabınızı açacaktır. A.Ş. hesabınız aktif edildikten sonra LTD. hesabınız özel entegratör tarafından kapatıldığında portal hesabınız aktif olacağından efatura@gelirler.gov.tr ye bilgi verilmesi gerekmektedir. (Sorun yaşanırsa 22219 numaralı sorunun cevabına bakılmalıdır.)

BİRLEŞME-BÖLÜNME- DEVİR DURUMLARINDA;

454 sıra no.lu VUK Genel Tebliğine göre Tam bölünme, birleşme (devralma şeklinde birleşme ve yeni kuruluş şeklinde birleşme) veya tür (nev'i) değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan veya birleşilen tüzel kişi mükellefler ile tam bölünme veya tür (nev'i) değişikliği sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler de e-Fatura uygulamasına geçmek ve elektronik defter tutmak zorundadır. Bu durumda uygulamalara geçme süresi hiçbir koşulda işlemin ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ayı geçemez.

Başkanlığımıza ileteceğiniz dilekçenize birleşme/bölünme/devir ilanının yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesini de ekleyerek gönderiniz.

ADRES: Yeni Ziraat Mah. Etlik Cad. No:16 06110 Dışkapı/ ANKARA

İyi günler.

EK BİLGİ; Gönderici/Alıcı firmalar farketmeksizin; Nevi-unvan değişikliğine istinaden mükelleflerin yeni unvanlarına ait Mali Mühür Sertifikalarını temin ederek gerekli güncellemeler yapılana kadar, mükellefin sistemde tanımlı olan eski unvanlarına e-fatura düzenlenmelidir. Not alanına firmanın yeni vkn-unvanlarını da ekleyebilirsiniz.Powered by Mantis Bugtracker