Mantis Bug Tracker


Soru Detaylarını Görüntüle Cevaplara Git ] Yazdır ]
Soru NumarasıProjeKategoriDurumu GörüntüleSoruluş ZamanıSon Güncelleme
0001590E-ARSIV[Tüm Projeler] GenelHerkese Açık2014-01-02 16:402015-09-28 10:58
BildirenErol Acikgoz 
DurumcevaplanmışÇözümcevaplandı 
Konu0001590: 433 sıra numaralı E-Arşiv uygulaması tebliği hakkında
Sorusayın ilgili, 433 sıra numaralı e arşiv tebliğine ilişkin aşağıdaki şekliyle sorularımız bulunmaktadır. Cevapları konusunda ilginizi rica ederiz.
saygılarımızla

. 433 sıra numaralı E-Arşiv tebliğinin 4.maddesinin 3.fıkrasında e-arşiv uygulaması başvuru klavuzundan bahsediliyor ama efatura.gov.tr adresinde maalesef rastlayamadık. Henüz sitede yayımlanmamış olabilir mi? yoksa biz yanlış yeremi bakıyoruz?

• Tebliğin 6.maddesinde belirtilen amblemden kasıt nedir? Şirket ismi veya logomuz mu kastedilmektedir?
• Yine 6.maddeyle ilgili GİB in amblemi elektronik ortamda düzenlenecek fatura ve defterlerde otomatik olarak belgelerin üzerine yansımayacak mı? yoksa! Biz GİB in amblemini kendimiz mi belge üzerine her defasında yerleştireceğiz?
• Yine 6.madde de öngörülen ve GİB in ambleminin hemen altında olacağı belirtilen “e arşiv fatura” ibaresi sistem tarafından otomatik yansımayacak mı? yoksa ! biz her belge üzerine her defasında mutlaka bu notu kendimiz mi yazacağız?
• Söz konusu tebliğin 8.maddesinde efatura.gov.tr adresinde yayımlanan rapor veri ve formatından bahsediliyor. Ama sitede bu yönde bir rapor ve veri formatına rastlayamadık. Sitede henüz yayımlanmamış olabilir mi? yoksa! Bizmi bulamadık?
EtiketlerHiçbir etiketi yok.
ÖNEMLİ UYARIBu forum sitesinde yazılanlar özelge niteliği taşımamakta olup sadece mükelleflerimize yardımcı olma amaçlıdır.
Eklenen Dosyalar

- İlişkiler

-  Cevap
(0005778)
Gelir İdaresi Başkanlığı
2014-02-05 11:44

E arşiv uygulaması başvuru kılavuzları henüz yayınlanmamıştır. En kısa sürede yayınlanacaktır.
1-Bu Tebliğ kapsamında oluşturulan elektronik belgelerde, 2/2/1985 tarihli ve 18654 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelik-hükümlerine göre belgelerin önyüzünün üst orta kısmına gelecek şekilde basılması zorunlu olan „Belgelere Konulacak Özel İşaret(Amblem)‟ ile „İl Kod Numarası‟ yerine aynı konumda bulunmak üzere, Gelir İdaresi Başkanlığı amblemi,. amblemin altında ise “e-Arşiv Fatura” ibaresi bulunur. Tebliğde açıkça ifade edildiğpi üzere 6.maddedeki amblemden kasıt GİB amblemidir.
2-GİB amblemini faturaya nasıl yansıtacağınız kullanacağınız yazılıma bağlıdır. Otomatik olarak yansımasını istiyorsanız yazılımı o şekilde yapabilirsiniz.
3-“e arşiv fatura” ibaresi de aynı şekilde kullanacağınız yazılıma bağlıdır. Otomatik olarak yansımasını istiyorsanız yazılımı o şekilde yapabilirsiniz.
4- Rapor veri ve formatı henüz sitede yayınlanmamıştır. En kısa sürede yayınlanacaktır.


Powered by Mantis Bugtracker