Mantis Bug Tracker


Soru Detaylarını Görüntüle Cevaplara Git ] Yazdır ]
Soru NumarasıProjeKategoriDurumu GörüntüleSoruluş ZamanıSon Güncelleme
0014629E-ARSIVe-Arşiv MevzuatıHerkese Açık2014-08-29 18:202015-09-28 10:54
BildirenZeynep Yilmaz 
DurumcevaplanmışÇözümcevaplandı 
Konu0014629: e-Arşiv Faturası Kağıt Çıktısının İrsaliye Yerine Geçmesi
Soru433 No'lu VUK Genel tebliğinin 7.2 Vergi Mükellefi Olmayanlara Faturanın Teslimi kısmında:

"Vergi mükellefi olmayanlara yapılan satışlarda fatura, malın teslimi ya da hizmetin ifası anında elektronik ortamda iletiliyorsa müşteriye bu faturanın kâğıt çıktısı verilir. Bu durumda çıktının satıcı veya yetkilisi tarafından imzalanması zorunludur. Bu imkândan yararlanabilmek için faturanın malın teslimi anında düzenlenmesi zorunludur."

ifadesi yer almaktadır. Burada "imkân" ile kast edilen kağıt çıktının irsaliye yerine geçmesi midir? Eğer değilse burada bahsi geçen "imkân" nedir?
EtiketlerHiçbir etiketi yok.
ÖNEMLİ UYARI
Eklenen Dosyalar

- İlişkiler

-  Cevap
(0026719)
Gelir İdaresi Başkanlığı
2014-10-20 11:31

e-Fatura uygulamasından yararlanma hakkı olup henüz kayıtlı olmayan mükelleflere e-Arşiv uygulaması kapsamında düzenlenen fatura kağıt ortamında teslim edilir.Bu kapsamda, alıcısına malın yanında kağıt olarak verilen fatura , irsaliye fatura yerine kullanılabilir. Ancak bu imkandan yararlanabilmek için faturanın,malın teslimi anında düzenlenmesi ve "irsaliye yerine geçer"ifadesinin yazılması zorunludur.


Powered by Mantis Bugtracker