Mantis Bug Tracker


Soru Detaylarını Görüntüle Cevaplara Git ] Yazdır ]
Soru NumarasıProjeKategoriDurumu GörüntüleSoruluş ZamanıSon Güncelleme
0028913E-ARŞİVe-Arşiv Teknik SorularHerkese Açık2015-11-11 15:352019-01-15 14:52
BildirenMerve Usta 
DurumcevaplanmışÇözümcevaplandı 
Konu0028913: Düzenleme Tarihi
SoruMerhaba,
VUK 231 /5’ e göre; fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami 7 gün içinde düzenlenebiliyor. Mal ve hizmet teslimi 31.10.2015 te yapılırsa, fatura 06.11.2015 tarihinde, belge tarihi 31.10.2015 olarak düzenlenirse , e arşiv kapsamında düzenlenen faturalar bildirim raporunda bu faturanın düzenlenme tarihi ve zamanına ne yazılmalıdır?

Bu fatura 15 Kasım'da gönderilen rapora mı 15 Aralık'da gönderilecek rapora mı eklenmelidir?

İyi çalışmalar.
EtiketlerHiçbir etiketi yok.
ÖNEMLİ UYARI
Eklenen Dosyalar

- İlişkiler

-  Cevap
(0049725)
Gelir İdaresi Başkanlığı
2015-11-12 10:04

Merhaba;

397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin (3.) bölümünde e-faturanın yeni bir belge türü olmadığı, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip olduğu açıklandıktan sonra "e-Fatura Düzenlenmesi ve İletilmesi" başlıklı (5.) bölümünün beşinci paragrafında "Mükellefler e-Fatura düzenlerken, bu Tebliğde belirtilmeyen hususlarda süreler başta olmak üzere Vergi Usul Kanunu ve ilgili diğer kanun ve düzenlemelerde yer alan usul ve esaslara uymak zorundadır." açıklaması yapılmıştır.

433 seri numaralı VUK Genel Tebliği 6.2 Belge numarası başlıklı maddesinde 'Belge numarası içerisinde yer alan sıra numarası, 4 karakter yıl ve 9 karakter müteselsil numaradan oluşmaktadır. Her bir birim koduna ait sıra numarası kendi içinde oluşturulur ve takip edilir.'

Yukarıda açıklanan maddeler çerçevesinde e-arşiv fatura uygulamasında da fatura tarihi faturanın oluşturulduğu tarihtir. 06 Kasım tarihinde 31 Ekim tarihli fatura oluşturamazsınız. 6 Kasım tarihinde oluşturulan e-arşiv faturayı ise takip eden ayın 15.gününe kadar raporlayıp iletebilirsiniz.

İyi günler...


Powered by Mantis Bugtracker