Gelir İdaresi Başkanlığı E-Fatura Forumu - E-SMM
Soru Detaylarını Görüntüle
0086281E-SMM[Tüm Projeler] GenelHerkese Açık2020-05-31 01:182021-03-18 08:53
cengizozbaltaci 
cevaplanmışcevaplandı 
0086281: E SMM den sonra Pos SMM geçerliliği
379 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğ uyarınca;

Serbest meslek faaliyeti icra eden hekimlerin (diş hekimleri ile veteriner hekimler dahil), iş yerlerinde bu Tebliğde belirtilen özellikleri haiz kredi kartı okuyucularından (bundan böyle POS -Point of Sale- olarak anılacaktır) bulundurmaları ve kredi kartı ile yapılan ödemelerde bu cihazları kullanmaları zorunluluğu getirilmiş ve bu cihazlarla düzenlenecek POS fişlerinin, anılan mükelleflerce yürütülen serbest meslek faaliyetlerinde Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmiş “serbest meslek makbuzu” olarak kabul edilmesi uygun görülmüştür. Eğer bu tebliğe uygun Pos cihazından bir Pos fişi düzenlenmişse bu hizmet için yeni bir “Serbest Meslek Makbuzu” tanzim edilmesine gerek bulunmamaktadır.

VUK 509 kapsamında E-Smm uygulaması 01.06.2020 tarihi itibariyle başlayacaktır. 30.06.2020’den sonra Kredi Kartıyla yapılan tahsilat veya satışlarda 379 No lu VUK GT uyarınca Serbest Meslek Makbuzu yerine geçen POS fişi düzenlendikten sonra tekrar E SMM düzenlenecek midir? Veya sadece nakit veya banka yoluyla yapılan tahsilatlarda mı E SMM düzenlenecektir.
Hiçbir etiketi yok.

Cevap
(0155623)
2021-03-17 09:52   
Merhaba,

379 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile serbest meslek faaliyeti icra eden hekimlere, iş yerlerinde mezkur Tebliğde belirtilen özellikleri haiz kredi kartı okuyucularından bulundurmaları ve kredi kartı ile yapılan ödemelerde bu cihazları kullanmaları zorunluluğu getirilmiş olduğundan hekimlik faaliyeti ile ilgili tahsilatlar nakit olarak yapılsa dahi Tebliğde
belirtilen özelliklere haiz cihazı işyerinizde bulundurma, kredi kartı ile ödeme yapılması halinde söz konusu cihazı kullanma zorunluluğu bulunmaktadır.

Öte yandan, 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, 379 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen özelliklere haiz cihaz yerine EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılmasının mümkün olduğu belirtilmiştir. Bu durumda, isteğe bağlı olarak 379 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen özelliklere haiz cihaz yerine EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihaz alıp bulundurmanız ve icap etmesi halinde kullanmanız mümkün bulunmaktadır.
Buna göre, 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hükümleri gereğince, hekimlik faaliyetinde kullanılan EFT-POS özellikli YN ÖKC olması durumunda bu cihazdan düzenlenen ÖKC Bilgi Fişinde (e-SMM Bilgi Fişi) yer alan banka bilgilerine yer verilmesi ve ÖKC bilgi fişinin müşteriye verilmesi koşuluyla bu bilgi fişi e-Serbest Meslek Makbuzunun kağıt çıktısı yerine geçecektir. Serbest meslek makbuzu kağıt çıktısı yerine geçen bilgi fişinin müşteriye teslim edilmesi aynı tahsilat için e-SMM düzenleme zorunluluğunu ortadan kaldırmamakta, serbest meslek makbuzu yerine geçen bilgi fişi için ayrıca e-SMM düzenlenmesi gerekmektedir.
Eski tip POS cihazı ile yapılan tahsilatlar neticesinde oluşan belge üzerinde 'serbest meslek makbuzu yerine geçer' ifadesi yer almamalıdır. Bu cihazlardan yapılan tahsilatlar veya nakit yapılan tahsilatlar için aynı anda e-Serbest Meslek Makbuzu düzenlenmesi gerektiği tabidir.