Gelir İdaresi Başkanlığı E-Fatura Forumu - E-ARSIV
Soru Detaylarını Görüntüle
0037778E-ARSIV(Kategori Yok)Herkese Açık2016-01-29 15:542020-12-24 11:25
ergeguclu 
cevaplanmışcevaplandı 
0037778: e-Arşiv Fatura İade ( Gazetecilik Sektörü) !!!!
Merhaba,

İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde kesilen e-Arşiv faturada olduğu gibi normal satışlara ilişkin e-Arşiv faturalara da iade bölümü eklenebilir mi ? Gazetecilik sektöründe bayilerin iade sürecinde kağıt faturadan e-Arşiv faturaya geçişte sıkıntı yaşanmaktadır. İade bölümü eklenmezse aşağıdaki çözüm uygulanabilir mi?

İadeler iskonto alanında belirtilip not kısmına iskontoların iade olduğuna dair bir açıklama yapılabilir mi? Ancak bu durumda iskontolar (yani iadeler) zaman zaman faturadan fazla olacağından ödenecek tutar kısmı negatif olabilir? Bu sorun teşkil eder mi schematron da böyle bir kural olduğundan. Bu konu ile ilgili yardımcı olabilir misiniz?

Fatura kapsamına geçmeden önce sevk edilen GDM’ler ile, iade süreci dolup iadelerini topladığımız GDM’leri kağıt ortamında fatura ediyorduk. Özel olarak hazırlanmış olan ve tüm GDM dağıtım firmalarının kullandığı faturamızda, bayiye Sevk edilen ürünleri Alış , iadelerini topladığımız ürünleri de İade bölümünde göstererek tek taraflı kağıt fatura düzenleyebiliyorduk. Yani bayinin iade faturası düzenlemesine gerek kalmıyordu. Fakat E-Arşiv Kapsamına geçtiğimiz için format gereği sadece sevk ettiğimiz ürünlere
 E-Arşiv Fatura düzenleyebiliyoruz. İade süreci dolup iadesini topladığımız ürünler için ise karşı taraftan (müşterilerimizden) iade faturası talep ediyoruz. Fakat müşterilerimiz (gazete moboları , bakkallar, kırtasiyeler gibi küçük yapıdaki işletmelerdir.) Bu sebepten yoğun iş sürecinde devamlı iade takip edip fatura hazırlama süreci müşteriler açısından sıkıntı yaratmaktadır.
 Bir çözüm öneriniz olursa ya da bu konuda bir geliştirme yukarda bahsettiğimiz gibi bir uygulamaya geçilirse büyük rahatlık sağlanacaktır.

Acil yanıtınızı bekliyoruz. Teşekkürler.
Hiçbir etiketi yok.

Cevap
(0064863)
2016-02-05 13:48   
Merhaba,

Yanıtınızı beklemekteyiz.

İlginize şimdiden teşekkürler.
(0115043)
2018-08-16 13:59   
Merhaba,

Mevzuat biriminin konuyla ilgili görüşü aşağıdaki gibidir;

''Gazete, dergi ve benzeri periyodik yayınların satış iadelerinde
negatif tutarlı fatura düzenlenmesine ilişkin alt yapının oluşturulabilmesi için iade edilen periyodik yayınların faturada nasıl gösterilmesi gerektiği hususunda Müdürlüğümüz görüşü talep edilmektedir.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak tanımlanmış, 230, 231 ve 232 nci maddelerinde, faturanın şekli ve nizamı ile fatura kullanma mecburiyetinde (fatura vermek ve almak zorunda) olanlara dair hükümlere yer verilmiş, 233 üncü ve müteakip
maddelerinde de fatura yerine geçen belgeler düzenlenmiştir.

Bu itibarla, vergi mevzuatımızda negatif tutarlı fatura düzenlenebilmesine yönelik hüküm bulunmamakta olup vergi mükelleflerinin satış iadeleri için fatura düzenlemeleri gerekmektedir.''

İyi günler...