Gelir İdaresi Başkanlığı E-Fatura Forumu - E-ARSIV
Soru Detaylarını Görüntüle
0036920E-ARSIVe-Arşiv MevzuatıHerkese Açık2016-01-20 18:232016-01-26 14:32
ucelep3458 
cevaplanmışcevaplandı 
0036920: 2016 YILINDA İNTERNET SATIŞINA BAŞLANILMASI
Merhaba. Soruya kaynak şirketin 2014 yılı ve 2015 yılı satışları 5 milyon TL üzerindedir. İnternet üzerinden satışa ilk defa 01.03.2016 tarihinde başlayacaktır. Bu durumda E-Arşiv geçiş zorunluluk tarihi nedir ? Tşk.
Hiçbir etiketi yok.

Cevap
(0063373)
2016-01-26 14:31   
Merhaba;

464 Nolu VUK Genel Tebliği 5. maddesinde; ''internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2015 ve müteakip hesap dönemlerinde brüt satış hasılatları 5 Milyon TL ve üzerinde olan mükelleflere e-Arşiv Uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir. Söz konusu mükellefler, 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ilgili hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başına kadar başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadırlar.
e-Arşiv Uygulamasına geçiş yapan mükellefler, 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan düzenlemeler uyarınca internetten yaptıkları satışlara ait e-arşiv faturalarını elektronik ortamda iletmek ve söz konusu faturalarda gösterilmesi istenen bilgilere yer vermek zorundadır.'' açıklaması yapılmıştır.

İyi günler...