Gelir İdaresi Başkanlığı E-Fatura Forumu - E-ARSIV
Soru Detaylarını Görüntüle
0029305E-ARSIVe-Arşiv MevzuatıHerkese Açık2015-11-18 10:142015-11-20 11:22
donay deveci 
cevaplanmışcevaplandı 
0029305: E-Arşiv Geçiş Kriterleri Hakkında
Merhaba,

.... olarak 2014 yılında 5 milyon TL ciroyu aşmış olmamıza rağmen, internet satışına 2015 yılında başlamış bulunmaktayız.

bu durumda E-Arşiv mükellefiyetine 01.01.2016 itibariyle başlama yükümlülüğümüz bulunuyor mu?

bilgilerinizi saygılarımla arz ederim.
"E Arşiv Zorunluluğu Hakkında"

Cevap
(0050364)
2015-11-18 11:41   
Merhaba;

433 seri numaralı V.U.K. Genel Tebliği 10. Madde;
''İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler, en geç 1/1/2016 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadır. Kapsama giren mükelleflerin belirlenen tarihten önce efatura ve e-arşiv başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlamaları gerekmektedir.''

01/01/2016 tarihine kadar e-arşiv fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu için ilgili maddede belirtilen 2 şartı birlikte taşımak gerekmektedir. 2014 yılı brüt satış hasılatı tutarınız 5 milyon üzerinde olduğunu belirtmişsiniz ancak ilgili yılda internet satışınız olmadığından şirketinizin 01/01/2016 tarihine kadar e-arşiv fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunmamaktadır.

İyi günler...