Gelir İdaresi Başkanlığı E-Fatura Forumu - E-DEFTER
Soru Detaylarını Görüntüle
0028850E-DEFTER(Kategori Yok)Herkese Açık2015-11-11 09:502015-11-12 16:01
Ferhatkuvan 
cevaplanmışcevaplandı 
Bu forum sitesinde yazılanlar özelge niteliği taşımamaktadır,sadece mükelleflerimize yardımcı olma amaçlıdır.Verilen cevaplar sistemde yapılan güncellemelerle birlikte değişebilmektedir.Cevaplanma tarihine bakınız,daha güncel bir cevap verilmiş olabilir.
0028850: Belediyeler de E-Defter Kullanımı
Merhabalar,
Belediyeler ile birlikte çalışma yapacağız yalnız bunun için sizlere soracağımız soru şu.
belediyeler de elektronik defter iş akışı nasıl oluyor.
belediyeler defter kullanımı nasıl oluyor.
teşekkürler
saygılarımızla,
Hiçbir etiketi yok.

Cevap
(0049771)
2015-11-12 16:01   
Sayın İlgili,
Bilindiği üzere, 213 Sayılı VUK 454 Sıra No.lu Genel Tebliğinin 2."Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Kullanma Zorunluğu Bulunan Mükellefler" başlığı altında "10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar ile iktisadi kamu kuruluşlarının bu Tebliğ kapsamında elektronik fatura uygulamasına geçme ve elektronik defter tutma zorunluluğu bulunmamaktadır." açıklaması yer almaktadır. Buna göre, sermayesinin tamamı veya yarıdan fazlası belediyelere ait olan anonim şirketlerin e-defter kullanma zorunluluğu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar arasında yer alıp almadığı veya iktisadi kamu kuruluşu niteliği taşıyıp taşımadığının değerlendirilmesi ile mümkün bulunmaktadır.