Gelir İdaresi Başkanlığı E-Fatura Forumu - E-FATURA
Soru Detaylarını Görüntüle
0026877E-FATURAe-Fatura DiğerHerkese Açık2015-10-09 12:262016-01-26 12:19
vvd 
cevaplanmışcevaplandı 
Bu forum sitesinde yazılanlar özelge niteliği taşımamaktadır,sadece mükelleflerimize yardımcı olma amaçlıdır.Verilen cevaplar sistemde yapılan güncellemelerle birlikte değişebilmektedir.Cevaplanma tarihine bakınız,daha güncel bir cevap verilmiş olabilir.
0026877: tür değişikliği - ortak girişim- kısmi bölünme
1- 2014 yılı ilk 6 ayı ltd.şti. ikinci 6. ayı a.ş. olarak faaliyet devam etmiştir ltd. ve a.ş. ayrı ayrı satışlar 10 milyonu geçmemektedir. ancak toplamda geçmektedir. e-defter e-fatura ya geçilecekmi toplammı değerledirilecek
2- adi ortaklık ile ve iş ortaklığı şeklinde açılan mükellefiyetlerdeki durumlar nasıl değerlendirelcek kendi vergi numaralı üzerindeki cirolarlamı değerlendirelcek. çünkü bu ortaklıklar 3 yıllık olabiliyor.
3- tam bölünmede şirket 10 milyonu aşıyrsa yeni şirketler de e-faturaya geçecek, ancak kısmı bölünmede bu işlem uygulanacakmı yoksa ana şirket durduğu için yavru şirketin böyle bir zorunluluğu olmayacakmı.
Hiçbir etiketi yok.

Cevap
(0046247)
2015-10-12 14:39   
(güncelleme tarihi: 2015-10-12 15:35)
1 - Şirketiniz nev’i değişikliği öncesindeki limited şirketin devamı olduğundan, 454 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğindeki tutarların hesabında, nev’i değişikliği yapmadan önceki Limited Şirketin brüt satışları ile nev’i değişikliğinden sonraki Anonim Şirketin brüt satışlarının toplamlarının dikkate alınması gerekmektedir.
2 –Adi Ortaklıkta Kurumlar vergisi mükellefiyeti olmamakla birlikte K.D.V ve Gelir Stopaj yönünden mükellefiyet kaydınızın bulunması nedeniyle defter tutma, beyanname verme, belge düzenine uyma ( fatura, gider pusulası, ödeme kaydedici cihaz fişi vb.) ile Vergi Usul Kanununda belirtilen tüm vergisel yükümlülükleri yerine getirmeniz gerektiğinden, 454 sıra no.lu VUK Genel Tebliğinde belirtilen kapsama dahil olma şartlarını taşımanız halinde elektronik defter ve elektronik fatura kullanma zorunluluğunuz bulunmaktadır. Anılan tebliğ ortaklığın süresinden bağımsız olarak brüt satış hasılatını baz aldığından iş ortaklığının süresinin önemi bulanmamaktadır.
3-Kısmi bölünme için ayrı ayrı bir düzenleme bulunmamakta olup; 454 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğindeki şartları taşıması halinde e-defter tutma ve e-faturaya geçme zorunluluğu bulunmaktadır.