Gelir İdaresi Başkanlığı E-Fatura Forumu - E-FATURA
Soru Detaylarını Görüntüle
0025277E-FATURAe-Fatura DiğerHerkese Açık2015-08-18 17:292015-08-19 09:21
bkara79 
cevaplanmışcevaplandı 
Bu forum sitesinde yazılanlar özelge niteliği taşımamaktadır,sadece mükelleflerimize yardımcı olma amaçlıdır.Verilen cevaplar sistemde yapılan güncellemelerle birlikte değişebilmektedir.Cevaplanma tarihine bakınız,daha güncel bir cevap verilmiş olabilir.
0025277: akaryakıt istasyonlarında e-fatura
Sayın ilgili; akaryakıt istasyonlarındaki e-fatura uygulamaları sorularınıza baktım. Orada bir bölüm dikkatimi çekti. (Elektronik fatura yeni bir belge türü olmayıp kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Uygulamada mevzuatta bir değişiklik meydana getirmemiştir.
 Yasal sınır üzerinde fatura düzenleme zorunluluğu bulunmaktadır. Bu sınır altında yazar kasa fişi kesilebilir. Yazar kasa fişi fatura olmadığı için e-fatura olarak gönderilme zorunluluğu yok) (0022455)
Yukarıdaki açıklamanız da bulunan yazar kasa fişi fatura olmadığını belirtmişsiniz. Yanlış bilmiyorsam akaryakıt istasyonlarında ökc lardan tutar üst sınırı olmadan yazar kasa fişi kesilebileceği ve fatura olarak kullanılabileceği yönünde. Bu kapsamda akaryakıt istasyonlarındaki ökc çıkan yazar kasa fişlerinin tamamı içinde e-fatura düzenleme zorunluluğu varmıdır.
Hiçbir etiketi yok.

Cevap
(0043201)
2015-08-19 09:11   
İlgili mevzuat birimlerinden alınan görüşler doğrultusunda 68 Seri No.lu Ödeme Kaydedici Cihaz Genel Tebliğinde yapılan açıklamalara göre,
akaryakıt pompalarının bağlı olduğu ödeme kaydedici cihazlar kullanılmak suretiyle otomatik olarak düzenlenen fişlerin fatura düzenleme tutarının altında veya üstünde olsa dahi "fatura yerine geçen belge" olarak kabul edilmesi ve bu şekilde belgelenen satışlar dolayısıyla nihai tüketiciler veya vergi mükelleflerince yapılan fatura düzenleme taleplerinin dikkate alınmaması uygun görülmüştür

Ayrıca ilgili tebliğde belirtildiği üzere taşıt tanıma, müşteri tanıma veya özel anlaşmalara dayanılarak yapılan akaryakıt satışları ile ilgili olarak ayrıca fatura düzenleneceği için bu tür satışlarda her iki tarafın da e-Fatura kullanıcısı olması halinde e-fatura uygulaması kapsamında fatura düzenlenmesi gerekmekte olup, taşıt tanıma, müşteri tanıma veya özel anlaşmalara dayanılarak yapılan satışlar dışında, taşıtlara yapılan ve akaryakıt pompalarına bağlı ÖKC' lerden otomatik olarak çıkan (plaka numarası ihtiva eden ve fatura yerine geçen) fişlerle belgelenen satışlarda ise ayrıca e-Fatura düzenlenmeyecektir. yani zaten kanunen fatura yerine geçen belge olarak kabul edildiği için ayrıca efataura düzenlenmesi gerekmemektedir.