Gelir İdaresi Başkanlığı E-Fatura Forumu - E-FATURA
Soru Detaylarını Görüntüle
0024683E-FATURAe-Fatura DiğerHerkese Açık2015-07-24 14:382015-07-27 10:42
serhat cetin 
cevaplanmışcevaplandı 
Bu forum sitesinde yazılanlar özelge niteliği taşımamaktadır,sadece mükelleflerimize yardımcı olma amaçlıdır.Verilen cevaplar sistemde yapılan güncellemelerle birlikte değişebilmektedir.Cevaplanma tarihine bakınız,daha güncel bir cevap verilmiş olabilir.
0024683: E-Fatura ve e-Deftere geçiş hakkında
454 Sıra No'lu VUK GT ile 421 Nolu Tebliğ ile getirilen e-fatura ve e-defter geçiş kapsamı genişletilmiş ve 2014 yılı brüt satışları 10 Milton ve üzeri olan mükelleflerin 01.01.2016 itibariyle e-fatura ve e-defter kapsamına alınacağı belirtilmiştir.

Müşavirliğini yapmış olduğumuz serbest bölgede yer alan mükellefin 2014 yılı brüt satışları 10 Milyon TL'nin altındadır. Ancak kurum 2014 yılında faaliyet konusu dışında bina satışı yapmış olup, bu satış gelirini Gelir Tablosunda "Olağandışı Gelir ve Karlar" hesabında takip etmiştir.

Söz konusu bina satışı dikkate alınırsa 10 Milyonluk sınır aşılmakta, sadece brüt satışlar dikkate alınırsa 10 Milyonluk sınır aşılmamakta ve mükellef bu kapsamda yer almamaktadır.

Ancak 2013 yılında yayımlanan e-defter ve e-fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen mükelleflere ilişkin açıklamaların yer aldığı 58 No’lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri’nin (2) No’lu bölümünde mükelleflerin brüt satış hasılatlarının hesaplanmasında, sadece madeni yağ, tütün, alkol veya kolalı gazoz satışları değil gelir tablosunda yer alan bütün satışları gösteren brüt satış hasılatına göre zorunluluk kapsamına alınacağı belirtilmiştir.

58 No'Lu sirkülerde yer alan açıklamalarda dikkate alınarak serbest bölgede faaliyet gösteren bu kurumun e-fatura ve e-defter uygulaması için 10 Milyon TL'lik sınırın tespitinde sadece brüt satışlarını mı yoksa brüt satış yanında olağandışı satış tutarlarını da dikkate alıp almaması gerektiği konusunda görüşlerinizi rica ederim.
 
Hiçbir etiketi yok.

Cevap
(0041999)
2015-07-27 10:42   
454 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin 2/b ve 2/c kapsamında iseniz herhangi bir limite dahil olmadan e-fatura, e-defter uygulamasına dahil olmak zorundadır.
454 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin 2/a kapsamında belirtildiği gibi 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler e-fatura, e-defter uygulamasına dahil olmak zorundadır.

Dolayısıyla burada "brüt satış hasılatı" denmekte olup "Olağandışı Gelir ve Karlar" hesaplamaya dahil değildir.